Безкоштовна бібліотека підручниківПраво: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей
Оуенз К.

Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей

Навчальний посібник / К. : Знання, 2002.- 605 c.

Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар'єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу, Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася.

Для студентів, що вивчають право Європейського Союзу, спеціалістів, підприємців, які співпрацюють або готуються співпрацювати з країнами, що входять до Європейського Союзу.

ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА 
Розділ 1. ПРАВОВА СИСТЕМА  
1.1. Вступ 
1.2. Загальне право та цивільне право 
1.3. Джерела права 
1.4. Прецедентне право, що ґрунтується на доктрині зобов´язувального прецеденту 
1.5. Класифікація права 
1.6. Суди 
1.7. Кримінальні суди 
Розділ 2. КОНТРАКТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 
2.1. Що таке контракт? 
2.2 Практичне застосування договірного права 
2.3. Загальні принципи і спеціальні контракти 
Розділ 3. ЧИ МАЄМО МИ КОНТРАКТ? 
3.1 Чи була зроблена пропозиція? 
3.2. Результат пропозиції 
Розділ 4. ВИЗНАЧЕНІСТЬ УМОВ І ПРЕДМЕТА ПРОПОЗИЦІЇ 
4.1. Якщо сторони залишили одну чи кілька важливих умов контракту невирішеними 
4.2. Якщо сторони через взаємне непорозуміння діють одна всупереч іншій 
Розділ 5. ЗУСТРІЧНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ 
5.1. Мета зустрічного задоволення 
5.2. Визначення зустрічного задоволення 
5.3. Достатність зустрічного задоволення 
5.4. Зустрічне задоволення має бути достатнім, але не повинно обов´язково бути адекватним 
5.5. Компроміс судового позову або утримання від позову 
5.6. Минуле зустрічне задоволення не є зустрічним задоволенням 
5.7. Перегляд контракту і часткове погашення боргів 
5.8. Часткове погашення боргу 
5.9. Позбавлення права заперечення на підставі даної обіцянки 
5.10. Позбавлення права заперечення на підставі права власності 
5.11. Зустрічне задоволення має виходити від того, кому дається обіцянка 
Розділ 6. НАМІР СТВОРИТИ ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 
6.1.Домашні обіцянки 
6.2. Комерційні обіцянки 
6.3. Письмове висловлення підтримки 
Розділ 7. УМОВИ КОНТРАКТУ 
7.1. Зміст контракту 
7.2. Істотні умови та застереження 
7.3. Неназвані умови 
7.4. Висновки 
7.5. Які твердження є частиною контракту? 
7.6. Прості твердження і "дута" реклама 
7.7. Умови, що маються на увазі 
Розділ 8. НЕСПРАВЕДЛИВІ КОНТРАКТИ 
8.1. Недобросовісні контракти в США 
8.2. Примус і зловживання впливом 
8.3. Право клієнта змінити своє рішення 
8.4. Перегляд угод у разі грабіжницьких умов кредиту 
8.5. Обмеження свободи підприємницької діяльності 
8.6. Закон про несправедливі умови контрактів (ЗНУК) 1977 р. та інші норми статутного і загального права, що регулюють застосування умов про звільнення від відповідальності 
Розділ 9. НЕМОЖЛИВІСТЬ 
9.1. Обставини, в яких неможливість може позначитися на контракті 
9.2. Неможливість, яка виникла до укладення контракту 
9.3. Неможливість, що виникає після того, як пропозицію було зроблено, але перед тим, як її прийнято 
9.4. Неможливість, що виникає після укладення контракту 
9.5. Винятки з доктрини фрустрації 
9.6. Фінансові наслідки фрустрації  
9.7. Закон про юридичну реформу (контракти, що зазнали фрустрації) 1943 р. 
9.8. Винятки із Закону 1943 р. 
Розділ 10. ВВЕДЕННЯ В ОМАНУ 
10.1. Визначення введення в оману 
10.2. Засоби судового захисту в разі введення в оману 
10.3. Відшкодування збитків 
10.4. Анулювання контракту 
10.5. Обставини, коли право на анулювання контракту породжує право безвинної сторони на виплату грошей 
10.6. Засоби судового захисту при введенні в оману 
Розділ 11. ПРИВАТНИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН 
11.1. Причини доктрини приватності 
11.2. Надання вигоди третім сторонам 
11.3. Винятки з правила 
11.4. Приватність контракту та делікт недбалості 
11.5. Приватність контракту й умови про звільнення від відповідальності 
11.6. Відшкодування збитків, що присуджується третій стороні 
11.7. Накладення зобов´язань на треті сторони 
Розділ 12. ХИБНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ ТА ПОМИЛКИ В ДОКУМЕНТАХ 
12.1. Коли третя сторона набула прав 
12.2. Введення в оману щодо своєї особи 
12.3. Розвиток права стосовно  
12.4. Офертоодержувач знає, що оферта призначена не йому 
12.5. Виправлення помилок у документах 
12.6. Помилково підписані документи 
Розділ 13. ДІЄЗДАТНІСТЬ 
13.1. Контракти про необхідне 
13.2. Вигідні контракти між роботодавцем та працівником 
13.3. Контракти, що можуть заперечуватися 
13.4. Інші типи контрактів 
13.5. Застосування деліктного права 
13.6. Реституція 
Розділ 14. ПРОТИПРАВНІСТЬ 
14.1. Контракти, пов´язані з порушенням кримінального або цивільного права 
14.2. Контракти, що суперечать державній політиці 
14.3. Контракти, що обмежують свободу підприємницької діяльності 
14.4. Ексклюзивні угоди 
14.5. Наслідки протиправності 
14.6. Відокремлення 
Розділ 15. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ´ЯЗАНЬ 
15.1. Припинення шляхом виконання 
15.2. Винятки з правила цілісного контракту 
15.3. Час виконання 
15.4. Припинення угоди шляхом прямо висловленої домовленості 
15.5. Припинення угоди внаслідок порушення умов 
Розділ 16. ЗАСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРИ ПОРУШЕННІ КОНТРАКТУ 
16.1. Відшкодування збитків 
16.2. Сума збитків 
16.3. Втрата очікування та втрата покладання 
16.4. Віддаленість причинного зв´язку збитків 
16.5. Зменшення суми втрат 
16.6. Заздалегідь оцінені збитки та штраф 
16.7. Реальне виконання 
16.8. Судовий наказ (заборона) 

««