Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера
Виноградський М.Д., Шканова О.М.

Організація праці менеджера

Навчальний посібник / К.: , 2002.- 518 c.

У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера, сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стиль керівництва персоналом.

Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному та документаційному забезпеченню організацій, прийняття і реалізація управлінських рішень, особливості роботи з підлеглими.

З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування ділової кар'єри. Навчальний посібник може бути використаний спеціалістами комерційних організацій, підприємствами і бізнесменами.

Навчальний посібник по дисципліні "Організація праці менеджера" на студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування "Менеджмент".

ВСТУП 
Глава 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРА 
1.1. Еволюція наукового визначення вимог до менеджера 
1.2. Вивчення особливостей якостей менеджера 
1.3. Спроби систематизації якостей менеджера 
1.4. Поведінський напрямок оцінки якостей менеджера 
1.4.1. Уміння управляти собою 
1.4.2. Наявність чітких особистих цінностей 
1.4.3. Здатність встановлювати чіткі особисті цілі 
1.4.4. Здатність постійного особистого саморозвитку 
1.4.5. Навички вирішувати проблеми 
1.4.6. Творчість та здатність до інновацій 
1.4.7. Висока здатність впливати на оточуючих 
1.4.8. Розуміння особливостей управлінської праці 
1.4.9. Здатність керувати 
1.4.10. Уміння навчати 
1.4.11. Здатність формувати колектив 
Глава 2. ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖЕРА ТА ПРИНЦИПИ КЕРІВНИЦТВА 
2.1. Менеджер — центральна фігура системи управління персоналом 
2.2. Основні адміністративні функції менеджера 
2.3. Основні принципи керівництва 
Глава 3. МЕТОДИ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ 
3.1. Сутність і класифікація методів керівництва 
3.2. Адміністративний вплив 
3.3. Організаційний вплив 
3.4. Матеріальне заохочення 
3.5. Методи соціального впливу та моральне стимулювання 
3.6. Методи переконання 
Глава 4. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА ПЕРСОНАЛОМ І АВТОРИТЕТ МЕНЕДЖЕРА 
4.1. Сутність і основні риси стилю керівництва 
4.2. Види стилів керівництва 
4.3. Поєднання стилів керівництва 
4.4. Поведінські фактори стилів керівництва менеджера 
4.5. Авторитет менеджера 
Глава 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕНЕДЖЕРА 
5.1. Роль інформації в роботі менеджера 
5.2. Організація інформаційного обслуговування менеджера 
5.3. Документація управлінської діяльності 
5.4. Порядок складання та оформлення службових документів 
5.5. Особливості складання основних видів службової документації 
Наказ 
Розпорядження 
Рішення 
Протокол 
Постанова 
Акти 
Доповідна (службова) записка 
Пояснювальна записка 
Службові листи, факси 
Довідка 
Доручення 
Розписка 
Телеграма 
Телефонограма 
5.6. Організація роботи з документами 
5.7. Організація контролю за виконанням документів 
Додатки до 5 глави 
Глава 6. РОБОТА МЕНЕДЕЖЕРА ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙНЯТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
6.1. Роль і значення рішення у менеджменті організації 
6.2. Класифікація видів управлінських рішень 
6.3. Порядок підготовки і прийняття управлінських рішень 
6.4. Методи прийняття рішень 
6.5. Система контролю за виконанням рішень 
Глава 7. УЧАСТЬ МЕНЕДЖЕРА У РІШЕННІ ВИРОБНИЧИХ ЗАВДАНЬ 
7.1. Особливості організації праці менеджера 
7.2. Планування робочого часу 
7.3. Розподіл функцій між менеджером і працівниками 
7.4. Делегування обов´язків і повноважень 
7.5. Участь у виконанні функцій апарату управління 
Глава 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОЇ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА 
8.1. Планування особистої роботи менеджера 
8.2. Використання засобів організаційної техніки 
8.3. Встановлення оптимального режиму роботи менеджера 
Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕНЕДЖЕРА З ПІДЛЕГЛИМИ 
9.1. Організація роботи менеджера з підлеглими 
9.2. Особисті контакти менеджера з підлеглими на робочих місцях 
9.3. Приймання працівників і відвідувачів 
9.4. Порядок проведення бесіди з відвідувачами 
9.5. Уміння слухати і чути підлеглих 
Глава 10. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЛОВОЇ КАР´ЄРИ 
10.1. Сутність поняття, типи і фактори кар´єри 
10.2. Етапи кар´єри та етапи життя 
10.3. Вибір кар´єри 
10.4. Принципи управління і планування кар´єрної стратегії 
10.5. Технологія управління кар´єрою 
10.6. Фактори успіху розвитку кар´єри 
10.7. Конкурентоздатність професіоналізму менеджера 
10.8. Етапи відбору кандидатів на посаду менеджера у фірмах США 
Глава 11. РОБОТА ПЕРСОНАЛУ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 
11.1. Види звернень громадян і вимоги до них 
11.2 Порядок і строки розгляду пропозицій і скарг громадян 
11.3. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян 
11.4. Правила звернення в Європейську Комісію з прав людини 
Глава 12. РОБОТА ПЕРСОНАЛУ З КОМЕРЦІЙНОЮ ТАЄМНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 
12.1. Сутність поняття комерційної таємниці 
12.2. Захист документів комерційної таємниці на підприємствах 
12.3. Порядок обліку, зберігання і використання конфіденційної інформації, яка є власністю держави 
12.4. Правовий захист комерційної таємниці в Україні 
Глава 13. РОБОТА ПЕРСОНАЛУ З ДЕРЖАВНОЮ ТАЄМНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ 
13.1. Основні поняття і загальні положення про державну таємницю 
13.2. Порядок віднесення інформації до державної таємниці 
13.3. Засекречування та розсекречування інформації 
13.4. Охорона державної таємниці 
13.5. Контроль за додержанням вимог про державну таємницю 
13.6. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

««