Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Організація праці менеджера

1.3. Спроби систематизації якостей менеджера


Спроби розробити якусь систему якостей для використання оцінки менеджера було дуже багато, але вони мали свої недоліки. Одні мали одноманітність підходу, інші, навпаки, відбір якостей перетворювали в описуванння усіх ознак особистості, а багато з них дублювали якості, де відзнака входила в іншу, більш загальну.

Не вирішене навіть головне завдання - визначити скільки якостей необхідно відібрати для менеджера, щоб оцінювати його роботу.

Це питання широко досліджувалось у США такими вчени­ми як Тиффін, Річардсон, Бітнер та ін. на прикладі різних галу­зей економіки.

Аналіз факторів оцінки, які використовувались у 18 компа­ніях, показав, що є всього 35 ознак, які оцінюють всі компанії один або декілька разів. Найбільша кількість оціночних факторів складає 19, найменше — 4, а середня кількість - 10.

Спеціалісти з менеджменту підкреслюють, що не треба обов´язково прагнути до збільшення кількості якостей, що оцінюються, тому що це приводить до дублювання. При аналізі пе­реліку із 12 факторів, що використовувались для оцінки 1100 чо­ловік, встановлено, що в дійсності оцінювались тільки декілька показників. Але і скорочення кількості факторів небажано, тому що з поля зору випадають важливі критерії оцінки.

Таким чином, проблема відбору якостей для оцінки менед­жерів так і не знайшла обгрунтованого наукового рішення. Ви­никлий на початку століття найбільш виражений у концепціях наукового управління Ф. Тейлора, ´´Ідеальний бюрократизм" М. Вебера та науки адміністрування А. Файоля науковий напря­мок жорсткого раціоналізму в управлінні, породжені ним тех­нократичні ілюзії в управлінні не знайшли достатнього практич­ного використання.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера