Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Економічна історія

Загальна тенденція економічного розвитку


На рубежі XIX—XX ст. головною тенденцією розвитку економіки став пе­рехід від капіталізму, що ґрунтувався на вільній конкуренції окремих самостійних державних і приват­них підприємств, до капіталізму, який базується на різних фор­мах монополій або олігополій.

Зміни у виробничих відносинах, що привели до цього перехо­ду, викликав бурхливий розвиток науки і техніки. В історію кінець XIX — початок XX ст. увійшов як період другої техно­логічної революції (перша — промисловий переворот), яка про­довжувалась до Першої світової війни (1914—1918).

У цей період кардинально змінились основи наукового мис­лення, розквіт переживало природознавство, йшло створення єди­ної системи наук. Тісний взаємозв´язок науки з технікою зумо­вив поступове перетворення науки у безпосередню продуктивну силу суспільства.

На рубежі XX ст. виникали великі наукові інститути, лабо­раторії, створені на могутній технічній базі. З´явилась окрема ланка — науково-дослідницька діяльність, завданням якої ста­ло доведення теоретичних рішень до технічного втілення, в тому числі — дослідницько-конструкторські розробки, виробничі, тех­нологічні та інші дослідження. Цей процес революційних пере­творень у галузі науки потім охопив техніку і технологію, що сприяло незвично високим темпам зростання обсягу світового промислового виробництва (сумарна виплавка сталі з 1870 по 1900 р. зросла у 20 разів).Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія