Безкоштовна бібліотека підручниківЕкономічна історія
Леоненко П.М., Юхименко П.І.

Економічна історія

Навчальний посібник / К. : Знання-Прес, 2004.- 499 c.

У посібнику вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється аналізу трансформаційних етапів, реформ і структурних змін у національних економіках і світовому господарстві новітнього часу. Наводяться контрольні запитання та завдання (до кожного розділу), а також список рекомендованої літератури, словник термінів. За структурою і змістом посібник відповідає програмі нормативного курсу "Економічна історія" для студентів вищих навчальних закладів. При написанні навчального посібника автори врахували програми викладання цієї дисципліни в університетах м. Ексетер (Велика Британія), м. Гессен (Німеччина) та Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців, усіх, кого цікавлять питання економічної історії.

Вступ 
Розділ 1. Економіка стародавнього світу 
Економіка стародавнього світу: загальна характеристика епохи 
Основні етапи розвитку й особливості господарства первісного суспільства 
Господарство держав Месопотамії 
Соціально-економічний розвиток Стародавнього Єгипту 
Господарство та соціально-економічні відносини Стародавнього Китаю 
Особливості економічного розвитку Стародавньої Індії 
Розділ 2. Економіка античності 
Економіка античності: загальна характеристика епохи 
Економічний розвиток Стародавньої Греції 
Еволюція рабовласницького способу виробництва в Стародавньому Римі 
Розділ 3. Економіка середньовіччя 
Економіка середньовіччя: загальна характеристика епохи 
Розвиток феодалізму в Західній Європі 
Міста Західної Європи у XI—XV ст. і їхня економічна роль 
Економічний розвиток українських земель в епоху середньовіччя (V—XVI ст.) 
Становлення феодальних відносин у Китаї і Японії 
Розвиток феодальних відносин у Візантії та Індії (V—XV ст.) 
Розвиток міста у Візантії та Індії в період становлення феодалізму (V—XV ст.) 
Розділ 4. Економіка епохи первісного нагромадження капіталу 
Економіка епохи первісного нагромадження капіталу: загальна характеристика 
Розвиток товарно-грошових відносин і зародження капіталістичного виробництва 
Розклад феодалізму і умови виникнення капіталістичного способу виробництва 
Великі географічні відкриття та їхній вплив на економічний розвиток Європи 
Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму 
Особливості становлення капіталістичного виробництва в Голландії 
Перехід до капіталістичного господарства в Англії 
Відмінність рис генезису капіталізму у Франції і в німецьких князівствах 
Господарство українських земель у XVII—XVIII ст. 
Розділ 5. Економіка в епоху вільної конкуренції 
Економіка в епоху вільної конкуренції: загальна характеристика 
Промисловий переворот і індустріалізація в Англії 
Промисловий переворот у Франції 
Особливості промислового перевороту в Німеччині 
Промисловий переворот і розвиток капіталізму в Україні 
Переселенський капіталізм США 
Революційно-реформістський шлях становлення промислового капіталізму в Японії 
Розділ 6. Економіка монополістичного капіталізму 
Економіка монополістичного капіталізму: загальна характеристика епохи 
Еволюція промислового капіталізму в другій половині XIX—XX ст. 
Друга технологічна революція і розвиток світових продуктивних сил (кінець XIX — початок XX ст.) 
Особливості становлення монополістичного капіталізму в США та Німеччині 
Основні чинники промислового відставання Англії і Франції 
Становлення індустріального суспільства в Японії 
Колоніальна система господарства і становище залежних країн наприкінці XIX — на початку XX ст. 
Становлення системи регульованого капіталізму і державного соціалізму (1914—1939) 
Ліберально-реформістська модель регульованого капіталізму США 
Економічний розвиток Великої Британії і Франції 
Тоталітарна модель регульованого капіталізму 
Становлення та розвиток державного соціалізму в СРСР 
Розділ 7. Основні економічні тенденції розвитку і моделі трансформації світу в епоху соціального ринкового господарства 
Основні економічні тенденції розвитку і моделі трансформації світу в епоху соціального ринкового господарства: загальна характеристика епохи 
Посилення інтернаціоналізації господарської діяльності та економічної інтеграції 
Зростання економічної могутності США 
Особливості економічного розвитку провідних європейських країн 
Японська модель економічного розвитку в післявоєнний період 
Формування індустріального суспільства в країнах Латинської Америки 
Економічний розвиток країн, що звільнилися від колоніального панування 
Економічний розвиток СРСР у 1945—1991 рр. 
Народне господарство СРСР у період 40-х років 
Розвиток економіки СРСР у 50—80-х роках 
Досвід будівництва державного соціалізму в країнах Східної Європи, Азії і на Кубі 
Країни перехідної економіки в 90-х роках XX ст. 
Країни перехідної економіки в 90-х роках XX ст.: загальна характеристика 
Соціально-економічні перетворення у країнах Центральної та Східної Європи 
Розвиток економіки перехідного періоду в країнах Азії і на Кубі 
Економіка Росії в період переходу до ринкової моделі господарювання 
Економіка України в умовах незалежності 
Проблеми входження економіки України у світове господарство 
Література з економічної історії 

««