Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Економічна історія

Причини втрати економічного лідерства


Наступне століття для розвитку економіки Голландії було не таким успіш­ним. Уже в першій половині XVIII ст. вона починає відставати в економічному розвитку від Англії і втрачати лідерство у світовій торгівлі. Різко скоротились ри­бальство і суднобудування. Якщо в середині XVII ст. в море кож­ного року виходило 1500—2000 риболовних суден, то через сто­ліття — не більше 200.

На найбільших судноверфах кількість закладених кораблів зменшилася за XVIII ст. у 10—15 разів. Дуже скоро англійський флот і фабрики обійшли флот і мануфактури Голландії.

Утримувати торгові позиції голландській буржуазії певний час допомагали широкі торговельні і фінансові зв´язки. Навіть наприкінці XVIII ст. більше 80 % зерна, значну частину лісу, який експортувався зі Східної Європи, у тому числі з Білорусі, перевозили голландські кораблі. Проте в цілому голландський торговий капітал уже в середині XVIII ст. потрапив у велику залежність від англійського промислового капіталу.

Причини економічного відставання Голландії у XVIII ст. були такі.

  1. Слабкість її промислової бази, тому що для розвитку фаб­ричної промисловості, особливо важкої і металопереробної, Гол­ландії не вистачало території, робочих рук і сировини. У той час, коли в Англії різко зростає частка важкої промисловості, швидко розвивається фабрична система, упроваджуються машини, промис­ловість Голландії продовжує залишатися на стадії мануфактури.

2. Намагання підприємців країни йти протореною доріж­кою торгового збагачення і недостатня увага до промислового виробництва. За часів промислового капіталізму Голландія про­довжувала залишатися "торговою республікою", але такі респуб­ліки вже віджили свій вік.

3. Безкінечні війни Людовіка XIV, що завдавали казні Гол­ландії та її території великих збитків.

Але слід підкреслити: економічне відставання цієї першої в Європі буржуазної республіки не мало характеру глибокого за­непаду, тієї економічної катастрофи і зубожіння, що пережили свого часу Іспанія й Італія.

Таким чином, економічне зростання Голландії в епоху пер­вісного нагромадження капіталу в основному спиралося на фун­дамент посередницької торгівлі. У міру того, як в інших країнах Західної Європи здійснювалось капіталістичне промислове ви­робництво, орієнтація голландської буржуазії на пріоритетний розвиток торгівлі зумовила у XVIII ст. застій і економічне відста­вання народного господарства "Сполучених провінцій Нідер­ландів".

Основні поняття і терміни

Алькабала, польдери, асигнація, монополія, єресь, акціонерна спілка, акція, дивіденди, дукат.

 Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія