Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія Стародавнього Сходу
Крижанівський О.П.

Історія Стародавнього Сходу

Навчальний посібник / К. : Либідь, 2002.- 590 c.

Книга є першим україномовним підручником з історії цивілізацій Стародавнього Сходу. Розкриваються особливості політичного й соціально-економічного розвитку, дається характеристика культури та релігії. Враховується роль екологічного, демографічного, психологічного чинників у розвитку найдавніших цивілізацій.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА
ВСТУП
Предмет історії Стародавнього Сходу
Методологічні проблеми старосхідної історії
Стародавній Схід і світова історія13 
ЄГИПЕТ18 
ВСТУП ДО ЄГИПТОЛОГІЇ18 
Стан джерельної бази18 
Дешифрування ієрогліфів20 
Історія археологічного дослідження країни21 
Хронологія та періодизація староєгипетської історії27 
Природно-кліматичні умови в країні29 
Етногенез та ментальність населення 34 
НАЙДАВНІШИЙ ЄГИПЕТ: ВІХИ ІСТОРІЇ37 
Народження староєгипетської держави37 
Державний апарат40 
Будівництво пірамід43 
Організація воєнних походів у період Стародавнього Царства46 
Тимчасова загибель і відродження Єгипетської держави в другій половині III тис. до н. е47 
Політична історія Єгипту доби Середнього Царства й нашестя гіксосів49 
ЄГИПЕТ ДОБИ НОВОГО ТА ПІЗНЬОГО ЦАРСТВ: РОЗКВІТ І ЗАНЕПАД51 
Визволення Єгипту від гіксосів та перетворення його у "світову державу"51 
Релігійно - політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона)56 
Воєнна політика фараонів XIX династії59 
Єгипет за Рамесидів фіванська теократія 62 
Політична історія Єгипту доби Пізнього Царства64 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ67 
Іригаційне землеробство інші галузі сільського господарства67 
Розвиток ремісничого виробництва72 
Торгівля73 
Соціальна структура Єгипту, її державне регулювання75 
Староєгипетська сім’я 79 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ81 
Техніка та інженерна справа82 
Матеріальний побут 85 
Мова, писемність, освіта90 
Науково-практичні знання93 
Релігія і міфологія96 
Література105 
Архітектура і мистецтво109 
Театр, музика, спорт114 
МЕСОПОТАМІЯ116 
ВСТУП ДО ШУМЕРОЛОГІЇ ТА АССИРІОЛОГІЇ116 
Характеристика джерельної бази116 
Дешифрування клинопису117 
Історія археологічного дослідження країни118 
Хронологія та періодизація історії Стародавньої Месопотамії121 
Природно-кліматичні умови123 
Етногенез і ментальність населення127 
ДЕРЖАВИ ШУМЕРУ І АККАДУ132 
Месопотамія архаїчна та ранньодинастична132 
Аккадське царство 139 
Нашестя кутіїв 142 
Царство Шумеру і Аккаду (III династія Ура)143 
ВАВИЛОНСЬКА ДЕРЖАВА У II ТИС. ДО Н. Е.146 
Політична історія Вавилонії в II тис. до н. е.146 
Господарське життя Стародавнього Вавилона149 
Старовавилонське суспільство151 
Касситська Вавилонія (Середньовавилонське царство)157 
АССИРІЯ: ВІД НАРОДЖЕННЯ ДО ВЕРШИН МОГУТНОСТІ160 
Політична історія Ассирії в II тис. до н. е.160 
Господарське життя, суспільство Ассирії у II тис. до н. е.164 
Посилення Ассирії наприкінці X — в IX ст. до н. е.166 
Створення та розквіт Ассирійської імперії168 
ЗАГИБЕЛЬ АССИРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ. НОВОВАВИЛОНСЬКЕ ЦАРСТВО176 
Ассирія на шляху в небуття176 
Причини катастрофи 181 
Нововавилонське царство: віхи історії 183 
Господарське та суспільно-політичне життя Нововавилонського царства188 
КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОЇ МЕСОПОТАМІЇ190 
Матеріальний побут190 
Писемність, освіта бібліотеки та архіви 194 
Науково-практичні знання199 
Релігійно-міфолопчні уявлення204 
Література210 
Архітектура, мистецтво, музика216 
МАЛА АЗІЯ І ЗАКАВКАЗЗЯ222 
ХЕТТСЬКЕ, ФРІГІЙСЬКЕ ТА ЛІДІЙСЬКЕ ЦАРСТВА222 
Основні джерела археологічне дослідження Анатолії222 
Природнокліматичні умови, населення Стародавньої Анатолії224 
Політична історія хеттів226 
Господарське життя й суспільство Хеттської держави229 
Культура хеттів232 
Анатолія після загибелі Хеттського царства237 
Фрігійське царство238 
Лідійське царство239 
Культура Фрігії та Лідії241 
ВАНСЬКЕ ЦАРСТВО (УРАРТУ) ТА РАННІ ДЕРЖАВИ ЗАКАВКАЗЗЯ246 
Природнокліматичні умови246 
Стан джерельної бази247 
Утворення Ванського царства248 
Розквіт Урарту251 
Урартське суспільство252 
Занепад Урарту. Утворення ранніх держав Вірмени та Грузії254 
Культура Урарту256 
СХІДНЕ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я. АРАВІЯ258 
ВСТУП ДО СЕМІТОЛОГІЇ. СТАРОДАВНІ ФІНІКІЯ ТА СИРІЯ258 
Стан джерельної бази біблійна критика 258 
Природнокліматичні умови260 
Етногенез і ментальність населення262 
Перехід від варварства до цивілізації265 
Фінікія та Сирія в І тис. до н. е.269 
ПАЛЕСТИНА В І ТИС. ДО Н. Е.277 
Заселення Палестини стародавніми євреями 277 
Держава Давида і Соломона279 
Староєврейське суспільство після загибелі Ізраїльсько-Іудейського царства281 
Рух пророків, реформи Іосії284 
Палестина під іноземним володарюванням288 
КУЛЬТУРА СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я В ДАВНИНУ291 
Матеріальна культура291 
Писемність. Наукові знання293 
Релігія295 
Література298 
Мистецтво, музика302 
АРАВІЯ304 
Стан джерельної бази304 
Природнокліматичні умови306 
Населення307 
Віхи історії308 
Соціально-економічний розвиток310 
Політичний устрій312 
Культура та релігія 313 
ІРАН. СЕРЕДНЯ АЗІЯ316 
ВСТУП ДО ІРАНІСТИКИ. ЕЛАМ316 
Стан джерельної бази, археологічне вивчення території Ірану316 
Природнокліматичні умови319 
Етногенез і ментальність населення321 
Стародавній Елам326 
ДЕРЖАВА АХЕМЕНІДІВ330 
Мідіське царство у VІІІ—VI ст. до н. е.330 
Поява й посилення держави Ахеменідів332 
Царювання Дарія І334 
Держава Ахеменідів у V—IV ст. до н. е. та її загибель337 
Господарське життя та суспільство ахеменідського Ірану338 
КУЛЬТУРА АХЕМЕНІДСЬКОГО ІРАНУ344 
Матеріальна культура 345 
Писемність, освіта, поширення наукових знань348 
Релігійно-міфологічний світогляд349 
Література355 
Архітектура та мистецтво356 
СЕРЕДНЯ АЗІЯ364 
Стан джерельної бази364 
Природнокліматичні умови, населення 365 
Архаїчна Середня Азія 366 
Становлення цивілізації. Греко-Бактрійське царство368 
Парфянське царство370 
Кушанська держава371 
Культура, релігія372 
ІНДІЯ374 
ВСТУП ДО ІНДОЛОГІЇ374 
Стан джерельної бази археологічне дослідження країни374 
Хронологія та періодизація староіндійської історії 377 
Природнокліматичні умови в Стародавній Індії378 
Етногенез та ментальність населення 381 
ВІХИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ384 
Індська (Хараппська) цивілізація385 
Заселення Північної Індії "аріями"387 
Поява цивілізації в долині Гангу388 
Індійський похід Александра Македонського390 
Імперія Маур’їв 393 
Імперія Гуптів396 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ398 
Особливості економічного розвитку398 
Варни та касти402 
Форми власності й залежності408 
Система общин410 
Сім’я 411 
РЕЛІПЇ412 
Релігія Вед413 
Реформаційні віровчення середини І тис. до н. е415 
Джайнізм417 
Ранній буддизм419 
Буддизм махаяни423 
Індуїзм426 
КУЛЬТУРА430 
Матеріальна культура 430 
Мови, писемність, освіта433 
Наукові знання436 
Література438 
Архітектура та мистецтво441 
Театр, музика448 
КИТАЙ452 
ВСТУП ДО КИТАЇСТИКИ452 
Стан джерельної бази452 
Археологічне вивчення Китаю 454 
Природно-кліматичний фактор в історії давньокитайського суспільства456 
Етногенез та ментальність населення459 
Хронологія та періодизація давньокитайської історії462 
НАЙДАВНІШІ КИТАЙСЬКІ ДЕРЖАВИ464 
Шан-Інь: світанок китайської державності464 
Держава Західне Чжоу: політична історія466 
Господарство та суспільство Західного Чжоу468 
Китай доби Східного Чжоу: на політичному роздоріжжі472 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ480 
Конфуціанські ідеї щодо перебудови суспільства 481 
Соціальна утопія моїзму489 
Легістська модель держави491 
Суспільство по-даоськи 493 
ДАВНЬОКИТАЙСЬКІ ІМПЕРІЇ494 
Цінь494 
Західна Хань502 
Східна Хань506 
КУЛЬТУРА509 
Матеріальна культура510 
Писемність, мова, освіта517 
Наукові знання524 
Релігія і міфологія528 
Література535 
Архітектура та мистецтво538 
Музика541 
ЯПОНІЯ546 
Характеристика джерельноі бази546 
Рання Японія548 
Японія доби дзьомон549 
Японія перед вторгненням етнічних протояпонців552 
Прихід вадзін. Зародження ранньодержавних утворень (епоха яйої)555 
Культура давніх японців562 

««