Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити
Петкова Л., Проскурін В.

Муніципальні інвестиції та кредити

Навчальний посібник / Київ, 2006.- 158 c.

Період системної суспільної трансформації в Україні має закласти підґрунтя для збалансованого комплексного розвитку країни та її регіонів. Одним із основних інструментів досягнення цієї мети є інвестиційна діяльність.

Інноваційна модель економічного зростання, що визначена в Україні, передбачає реалізацію інновацій, здатних дозволити країні чи регіону зайняти лідируючі позиції в певному секторі світового ринку і залучити необхідні ресурси для виробництва товарів та послуг. Інноваційно-інвестиційна політика держави має два аспекти реалізації та управління — державний і регіональний. За умов децентралізації державної влади та перенесення центру ваги управління регіонами саме на їх рівень особливого значення набуває цілісна стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів, нова роль та значення територіальних громад у плануванні та реалізації інвестиційної політики.

Питання сучасного економічного розвитку регіонів нерозривно пов’язане із підвищенням їх інвестиційної привабливості як для залучення іноземних інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів. Для реалізації успішної інвестиційної політики на місцевому та регіональному рівні потрібні системні, глибокі знання посадовців, що є її суб’єктами.

Даний навчальний посібник створювався на основі багаторічної практичної та викладацької діяльності авторів. Він містить лекційний матеріал та спеціально підібрані завдання, вправи, що ставлять на меті оволодіння теорією та практикою управління інвестиційною діяльністю. Автори щиро сподіваються, що дане видання стане корисним для працівників органів місцевого самоврядування.

Розділ І. Теоретичні та законодавчі засади інвестиційного процесу на муніципальному рівні 
§1. Економічна сутність інвестування муніципального розвитку 
1.1. Поняття інвестицій, їх форми та види 
1.2.Особливості законодавчого забезпечення інвестиційної діяльності 
1.3. Інвестиційний ринок та його структура 
§ 2. Сутність та етапи інвестиційного проекту 
2.1. Структура та етапи проекту 
2.2. Теоретичні аспекти економічного опису проекту 
2.3. Бізнес-план проекту 
§ 3. Інвестиційний клімат країни та регіону 
3.1. Міжнародна інвестиційна позиція України 
3.2. Інвестиційна привабливість — сутність та значення 
3.3. Стан інвестиційного клімату України 
3.4.Методика інвестиційної рейтингової оцінки регіонів 
3.5. Інвестиційна політика на місцевому рівні 
§ 4.Інвестиційні можливості громади 
4.1. Стратегія розвитку громади — першооснова її економічного розвитку 
4.2. Інвестиційні ресурси територіальної громади 
4.3. Визначення інвестиційних пріоритетів території 
4.4. Зміст та основні складові інвестиційної карти регіону 
4.5. Критерії вибору інвестиційних проектів для реалізації на території громади 
4.6. Інвестиційний паспорт регіону 
§ 5. Муніципальні кредити 
5.1. Сутність та законодавчі засади муніципального кредиту 
5.2. Порядок здійснення муніципальних запозичень 
5.3. Досвід муніципальних запозичень в Україні 
Розділ ІІ. Напрями та джерела фінансування інвестиційних проектів на муніципальному рівні 
§ 6. Особливості іноземного інвестування в Україні 
6.1. Сутність та значення іноземного інвестування для економічного розвитку 
6.2. Переваги та загрози залучення іноземних інвестицій 
6.3. Іноземні інвестиції в економічному розвитку України та її регіонів 
§ 7. Довгострокове інвестиційне планування 
7.1. Роль, значення та концепціядовгострокових інвестиційних програм 
7.2. Фінансовий аналіз та оцінка інвестицій 
7.3. Інструменти довгострокового інвестиційного програмування 
Розділ ІІІ. Організація та управління інвестиційними процесами 
§ 8. Маркетинговий підхід в управлінні інвестиційною діяльністю на муніципальному рівні 
8.1. Цілі, зміст, складові та принципи маркетингової діяльності 
8.2. Практичні аспекти аналізу інформації для позиціонування та брендингу міст 
8.3. Дослідження та визначення цільових ринків, типи маркетингових стратегій 
§ 9. Інструменти та механізми регулювання інвестиційного процесу на муніципальному рівні 
9.1. Використання методики стратегічного планування 
9.2. Досвід агенцій місцевого розвитку в активізації інвестиційних процесів 
9.3. Використання містобудівних інструментів управління територією — Правил забудови — для активізації інвестиційної діяльності 
9.4. Використання кластерної моделі для активізації інвестиційних процесів 
9.5. Механізми стимулювання інвестицій в малому та середньому бізнесі 
§ 10. Технології просування та реалізації інвестиційних можливостей громади 
10.1. Формування інвестиційної моделі муніципального розвитку 
10.2. Системи управління якістю. Вимоги відповідно до стандарту 
10.3. Створення сприятливого інвестиційного іміджу території 
10.4. Промоція міста в світовій інформаційній мережі 

««