Безкоштовна бібліотека підручниківПроблеми поетики (збірка наукових праць)

Проблеми поетики (збірка наукових праць)

Збірник праць / Київ, 1999.- 300 c.

1. Науковий, патріотичний і поетичний подвиг Павла Чубинського 
2. Просторова специфіка української чарівної казки 
3. Український традиційний спів - феномен національної культури 
4. Сороковини в контексті родинної обрядовості: символіка, проблема ґенези обряду. 
5. Функціональна динаміка обряду у формотворчих, організаційних параметрах гагаузької та української ліричної пісні 
6. Символ дуба та верби в українському та кельтському фольклорі 
7. Контамінація фольклорної казки в ранньому ліро-епосі Ліни Костенко 
8. Українська демонологія: народні вірування і церковні канони 
9. Релігійна основа морально-етичного виховання молоді (за матеріалами українських народних пісень про кохання у записах п. чубинського) 
10. Специфіка українських родинно-побутових пісень, виданих павлом чубинським 
11. Фольклорний текст в аспекті специфіки фольклорної естетичної макросфери 
12. Генологія малої прози і питання жанровизначальних та жанророзподільчих чинників 
13. авло Чубинський — «... Апостол правди і науки» 
14. Генеалогічне дерево роду Павла Чубинського 
15. Естетичні виміри народнопісенних жанрів: еволюційний аспект 
16. Українські паремії в слов´янському фольклорі 
17. Історичні елементи у гаївках 
18. Етногенез жанру колядки в фольклористиці та «працях...» П.Чубинського 
19. Контамінації народнопісенного жанру в українській новелі 
20. Світове значення експедиції Павла Чубинського 
21. Національна своєрідність сюжетно-мотивної основи українських народних чарівних казок 
22. Зв´язок між народною літературою і літературною творчістю 
23. Грекописемне (караманлійське) тюркське народне оповідання «Шах Ісмаїл» (одеса, 1912 р.): спадкоємність автохтонної традиції та варіативність 
24. Апологія культури від Андрія Ніковського 
25. Трансформація образу дурня: від казки до п´єси 
26. Співпраця П. П. Чубинського та Г. Г. Калюбовського у світлі сучасних едиційних проблем фольклористики 
27. Культурологічні візії зенона кузелі в епістолах: панорама проблеми 
28. Етіологічна легенда: до проблеми терміна 
29. Віддзеркалення традиційних норм і цінностей в гагаузькому фольклорі 
30. Вітання та побажання як неоціненні фольклорні скарби 
31. Семантичні колізії усного і писемного мовлення 
32. Метафорика календарно-обрядової поезії українців 
33. Поема-містерія В. Симоненка «Казка про дурила»: взаємодія фольклорних і літературних елементів в авторській концепції подорожі 
34. Особливості весільної обрядовості на білогірщині (перший день) 
35. Підляшшя у фольклористичних студіях Павла Чубинського 
36. Дослідження української народної дитячої субкультури на межі ХІХ - ХХ ст. 
37. Історико-літературний аспект когерентності як важливий чинник творчості Г.Квітки-Основ´яненка 
38. Філософія буття в українських обрядах та звичаях святкування водохреща 
39. Сюжетика анекдотів про туристів 
40. Міфологічна концепція людини в поезіях тараса шевченка 
41. Політична складова фольклору футбольних уболівальників 
42. Подієвий склад міфологічного центру всесвіту замовлянь 
43. Календарно-обрядовий фольклор у записах І.Колесси з ходович: історія та сучасний стан 
44. Зоо- та ботаноморфні образи у контексті металопї збірки “четвертий із триптиха” В. Затуливітра 
45. Інтеграційні етнокультурні процеси в середовищі українського населення Закарпаття (на прикладі міжгірського та воловецького районів) 
46. Еротика у фольклорі і в літературі 
47. Національний фольклорний спадок у працях українських та турецьких фольклористів 
48. Антропологічні студії Михайла Драгоманова та Федора Вовка 
49. Дослідження наукової діяльності південно-західного відділу російського географічного товариства в історичних джерелах 
50. Універсальність бінарної опозиції свій / чужий у художньому просторі чарівної казки 
51. Аспект міжмовної трансформації в художньому перекладі 
52. Метафізична комунікація духу в українській народній казці 
53. Елементи фольклоризму в оповіданнях В.Дрозда 
54. До історії вивчення інтертекстуальності: фольклористичний аспект 
55. Фольклорні мотиви та сюжети в сучасній українській літературі: кітчеві експерименти чи нові художні акценти? 
56. Чи жив Шевченко 1859 року в києві на пріорці? (усний текст та факти) 
57. Специфіка фольклорної поетики у відтворенні героїки козацтва 
58. Паремійні жанри у записах Павла Чубинського 
59. Ярослав Мудрий: антропологічний портрет 
60. Ідеальний образ дівчини в українському фольклорі (за матеріалами народних паремій) 
61. Сирітка як концентр жіночих образів народної казки 
62. Народна документалістика про голодомор: від факту до образу 
63. Співпраця наддніпрянських фольклористів у науковому товаристві імені Шевченка 
64. Українознавча основа фольклорно-етнографічних записів Павла Чубинського 
65. “Новий Єрусалим” Борислава Пекича як приклад постмодерного жанрового експерименту 
66. Локально-регіональні особливості фольклору подунав´я 
67. Фольклорні мотиви у творчості марії матіос: постмодерний дискурс 
68. Роль української національної культури у становленні ювенальної юстиції в Україні 
69. Пісні-хроніки: проблема жанрової своєрідності 
70. "Райська брама" у фольклорній та літературній сатирі окупованої України 20-х років хх століття 
71. Турецька народнопоетична творчість у рецепції Яшара Кемаля 
72. Відображення культу предків у календарній обрядовості українців 
73. Українські «степові» думи: структура елементарних епічних сюжетів 

««