Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Податкове право

§ 3. Виконання податкового обов´язку


Виконання податкового обов´язку в широкому розумінні припускає реалізацію всієї системи обов´язків платника податків, пов´язаних зі сплатою податків і зборів (обов´язку з обліку, сплаті та звітності). У вузькому розумінні виконання податкового обов´язку означає своєчасну і повну сплату податків. Однак сплата податку опосередковується також діями з обліку, обчислення податкового окладу, тобто всім комплексом обов´язків платника податків, що складають податковий обов´язок у широкому розумінні. Виконання податкового обов´язку розглядають переважно саме як сплату податку.

Виконанням податкового обов´язку визнається сплата платником податків сум податку у встановлений термін. Сплату податку здійснює платник податків безпосередньо, а у випадках, передбачених законодавчими актами, — податковий агент або податковий представник.

Платник податків самостійно обчислює суму податку, що підлягає сплаті, і перераховує її в термін і в порядку, встановлені законодавчими актами. Забороняється виконання податкового зобов´язання платника податків третіми особами. Порушення цієї заборони не звільняє платника податків від виконання податкового обов´язку.

Найбільш поширеним моментом припинення обов´язку зі сплати податку є належне виконання цього обов´язку. Цей момент визначається різними способами, залежно від форми розрахунків і особливостей перерахування сум податків до бюджетів. Обов´язок зі сплати податку вважається виконаним:

1) при сплаті податку в безготівковому порядку — з моменту пред´явлення платником у банк доручення на сплату відповідного податку за умови наявності коштів на рахунку платника, достатніх для сплати податку, і оформлення доручення належним чином;

2) при сплаті податку наявними коштами — з моменту внесення відповідної суми в банк чи відділення зв´язку.

У разі виконання обов´язку зі сплати податковим агентом обов´язок платника податків припиняється з моменту утримання сум податку податковим агентом. При цьому необхідно враховувати, що податок утримується до надходження коштів у розпорядження платника податків і він фактично не може вплинути на виконання свого податкового обов´язку власними діями.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право