Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія держави і права України - Ч.1
Іванов В. М.

Історія держави і права України - Ч.1

Навчальний посібник / К.: МАУП, 2002.- 264 c.

У першій частині навчального посібника висвітлено суспільно-політичний лад, державний устрій і право України, розглянуто джерела українського права від найдавніших часів до Лютневої революції 1917 р.

Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни“Історія держави і права України”, розробленої на кафедрі державно-правових дисциплін Інституту права ім. кн. Володимира Великого МАУП.

Посібник розрахований на студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннямиісторії державно-правового розвитку України.

ВСТУП 
Розділ 1. СТАРОДАВНІ ДЕРЖАВИ І ПРАВО НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ПРИАЗОВ’Я (Середина I тис. до н. є. — V ст. н. є.) 
1.1. Скіфська рабовласницька держава й право 
1.2. Рабовласницькі міста — держави Північного Причорномор’я та їх право 
1.3. Боспорське царство 
Розділ 2. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА КИЇВСЬКА РУСЬ 
2.1. Формування й розвиток давньоруської держави 
2.2. Суспільний лад 
2.3. Державний устрій 
Розділ 3. ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
3.1. Джерела давньоруського права 
3.2. Руська Правда — видатна пам’ятка давньоруського права 
3.3. Характерні риси давньоруського права 
Розділ 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО 
4.1. Утворення й історична доля Галицько-Волинського князівства 
4.2. Особливості суспільного ладу та державного устрою 
4.3. Правова система 
Розділ 5. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА ТА її ПРАВО 
5.1. Формування Литовсько-Руської держави. Польсько-Литовські унії 
5.2. Суспільний устрій 
5.3. Державний лад 
5.4. Джерела та характерні риси права 
Розділ 6. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
6.1. Суспільний устрій 
6.2. Запорізька Січ 
6.3. Державний лад 
6.4. Основні риси права 
Розділ 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО ГЕТЬМАНЩИНИ 
7.1. Створення української національної держави. Переяславська угода (1654 р.) 
7.2. Суспільний лад 
7.3. Державний устрій 
7.4. Правова система 
Розділ 8. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ І ПРАВО УКРАЇНИ У XIX — ПОЧАТКУ XX ст. 
8.1. Суспільний устрій на українських землях 
8.2. Державний устрій 
8.3. Судочинство 
8.4. Право 
8.5. Суспільно-політичний устрій і право в Галичині, Північній Буковині та Закарпатті 
ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА 
КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 

««