Безкоштовна бібліотека підручниківАдміністративне право України
Колпаков В.К.

Адміністративне право України

Навчальний посібник / К.: Юрінком Інтер, 2004.- 544 c.

Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-правової доктрини, що базується на концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У загальній частині розкривається сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням.

В Особливій частині розглядаються питання виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-політичній сфері, галузях економіки та соціально-культурного будівництва.
Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів.

Передмова 
Глава 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою  
1.1. Загальне поняття управління та його види 
1.2. Характеристика державного управління 
1.3. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 
1.4. Концепція адміністративної реформи — програма вдосконалення державного управління 
Глава 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави  
2.1. Предмет і метод адміністративного права 
2.2. Адміністративно-правові норми 
2.3. Адміністративно-правові відносини 
2.4. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями 
Глава 3. Суб´єкти адміністративного права 
3.1. Поняття суб`єктів адміністративного права 
3.2. Президент України 
3.3. Органи виконавчої влади 
3.4. Державні службовці 
3.5. Громадяни України та іноземці 
3.6. Об`єднання громадян 
Глава 4. Адміністративно-правові (управлінські) методи і форми  
4.1. Методи державного управління 
4.2. Адміністративний примус 
4.3. Форми державного управління 
4.4. Правові акти державного управління 
Глава 5. Адміністративно-деліктне право 
5.1. Адміністративне правопорушення 
5.2. Склад адміністративного правопорушення 
Поняття складу адміністративного правопорушення 
Структура складу адміністративного правопорушення 
5.3. Адміністративна відповідальність Поняття і підстави адміністративної відповідальності 
Глава 6. Адміністративний процес 
6.1. Поняття адміністративного процесу 
6.2. Структура адміністративного процесу (види адміністративних проваджень та їх стадії) 
6.3. Провадження у справах про адміністративні правопорушення 
Глава 7. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки  
7.1. Економіка як об`єкт адміністративно-правового регулювання 
7.2. Суб`єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки 
7.3. Основні напрями державного регулювання економіки 
7.3. Основні напрями державного регулювання економіки (продовження) 
Глава 8. Управління адміністративно-політичною сферою  
8.1. Управління обороною 
8.2. Управління безпекою 
8.3. Управління закордонними справами 
8.4. Управління юстицією 
8.5. Управління внутрішніми справами 
8.5. Управління внутрішніми справами (продовження) 
Глава 9. Управління соціально-культурною сферою  
9.1. Управління охороною здоров´я 
9.2. Управління освітою 
9.3. Управління культурою 
Глава 10. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності 
10.1. Поняття підприємницької діяльності та її суб`єкти 
10.2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності 
Глава 11. Забезпечення законності в державному управлінні  
11.1. Поняття і система способів забезпечення законності 
11.2. Контроль та його види 
11.3. Нагляд та його види 
11.4. Звернення громадян 

««