Безкоштовна бібліотека підручниківПодаткове право
Бех Г. В., Дмитрик О. О., Кобильнік Д. А., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П. (ред.).

Податкове право

Навчальний посібник / К. : Юрінком Інтер, 2003.- 400 c.

У навчальному посібнику розглянуто зміст податкового права як складного інституту фінансового права. У Загальній частині на основі системного аналізу розкрито зміст інститутів податкового права, що регулюють оподаткування в Україні. Значну частину матеріалу викладено у порівнянні із законодавствами інших дер­жав. В Особливій частині висвітлено питання правового регулюван­ня податків і зборів, що становлять податкову систему України.

Розрахований на викладачів і студентів юридичних та економіч­них вузів, працівників податкових органів, практичних праців­ників підприємств та організацій.

Глава 1. ІНСТИТУТ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
§ 1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права
§ 2. Зміст і особливості інституту податкового права
Глава 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ПОДАТКОВОГО ПРАВА
§ 1. Предмет податкового права
§ 2. Метод податкового права
Глава З. ПОДАТКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ І ПОДАТКОВО-ПРАВОВІ НОРМИ10 
§ 1. Поняття податкових правовідносин10 
§ 2. Особливості податкових правовідносин11 
§ 3. Види податкових правовідносин13 
§ 4. Об´єкт податкових правовідносин 15 
§ 5. Суб´єкти податкових правовідносин 16 
§ 6. Права й обов´язки суб´єктів податкових правовідносин 18 
§ 7. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин 18 
§ 8. Податково-правові норми20 
Глава 4. СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА 24 
§ 1. Система податкового права24 
§ 2. Джерела податкового права25 
§ 3. Податкове законодавство26 
Глава 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 30 
§ 1. Зміст податкової системи30 
§ 2. Поняття і рівні податкового тиску32 
Глава 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКУ 35 
§ 1. Поняття податку35 
§ 2. Ознаки податку37 
§ 3. Функції податку39 
§ 4. Співвідношення податку, збору й мита 41 
§ 5. Класифікація податків і зборів44 
§ 6. Правовий механізм податку та його елементи48 
Глава 7. ПЛАТНИКИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ51 
§ 1. Поняття платника податків51 
§ 2. Обов´язки і права платників податків 54 
§ 3. Фізичні особи як платники податків55 
§ 4. Юридичні особи як платники податків58 
§ 5. іноземні юридичні особи. Постійні представництва іноземних юридичних осіб60 
§ 6. Юридичні та фізичні особи, що діють у складі групи, яка не має статусу юридичної особи 62 
§ 7. Відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи63 
§ 8. Консолідована група платників податків65 
§ 9. Особи, що сприяють сплаті податків, зборів і мит67 
§ 10. Облік платників податків69 
Глава 8. ОБ´ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ73 
§ 1. Поняття об´єкта оподаткування 73 
§ 2. Види об´єктів оподаткування74 
§ 3. Методи визначення об´єкта оподаткування76 
Глава 9. СТАВКА ОПОДАТКУВАННЯ77 
§ 1. Поняття ставки податку (оподаткування)77 
§ 2. Види ставок податку (оподаткування)78 
Глава 10. ПРЕДМЕТ, МАСШТАБ І ОДИНИЦЯ ОПОДАТКУВАННЯ80 
§ 1. Предмет оподаткування80 
§ 2. Масштаб і одиниця оподаткування 81 
Глава 11. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ82 
§ 1. Поняття бази оподаткування 82 
§ 2. Податковий період83 
§ 3. Визначення податкової бази84 
Глава 12. ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ86 
§ 1. Поняття податкової пільги86 
§ 2. Система податкових пільг87 
§ 3. Види податкових пільг88 
§ 4. Форми податкових пільг89 
§ 5. Правове регулювання територіальних податкових пільг 90 
Глава 13. ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 94 
§ 1. Методи оподаткування94 
§ 2. Порядок обчислення сум податків і зборів 96 
§ 3. Визначення сум податку98 
Глава 14. СПЛАТА ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ100 
§ 1. Форми сплати податків і зборів100 
§ 2. Способи сплати податків і зборів103 
§ 3. Терміни сплати податків і зборів105 
§ 4. Зміна терміну сплати податку107 
Глава 15. ДЖЕРЕЛО СПЛАТИ ПОДАТКУ111 
Глава 16. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ116 
§ 1. Поняття податкової звітності116 
§ 2. Форми реалізації податкової звітності. Податкова декларація120 
Глава 17. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВОГО ОБОВ´ЯЗКУ 128 
§ 1. Поняття податкового обов´язку128 
§ 2. Виникнення, зміна та припинення податкового обов´язку 130 
§ 3. Виконання податкового обов´язку133 
§ 4. Податковий борг134 
§ 5. Строки давності141 
Глава 18. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ОБОВ´ЯЗКУ ЗІ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 144 
§ 1. Гарантії забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів144 
§ 2. Способи забезпечення виконання обов´язку зі сплати податків і зборів146 
Глава 19. ПОДАТКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ І ВИМОГИ161 
§ 1. Податкове повідомлення161 
§ 2. Податкова вимога164 
Глава 20. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ170 
§ 1. Органи, що здійснюють мобілізацію коштів до централізованих фондів держави 170 
§ 2. Система податкових органів176 
§ 3. Податкові адміністрації і податкові інспекції180 
§ 4. Податкова міліція181 
Глава 21. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ184 
§ 1. Поняття і зміст податкового контролю184 
§ 2. Податкова перевірка в системі податкового контролю 189 
§ 3. Класифікація податкових перевірок192 
Глава 22. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 199 
§ 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності 199 
§ 2. Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства203 
§ 3. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства208 
§ 4. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства211 
§ 5. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства215 
Глава 23. УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 218 
§ 1. Поняття подвійного оподаткування 218 
§ 2. Види подвійного оподаткування219 
§ 3. Шляхи і методи усунення подвійного оподаткування 219 
§ 4. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування 220 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА224 
Глава 24. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 224 
§ 1. Платник податку на додану вартість224 
§ 2. Об´єкт оподаткування226 
§ 3. Ставки податку на додану вартість229 
§ 4. Пільги щодо податку на додану вартість230 
§ 5. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість. Бюджетне відшкодування231 
§ 6. Податкова накладна238 
Глава 25. АКЦИЗНИЙ ЗБІР 245 
§ 1. Поняття акцизного збору245 
§ 2. Платники акцизного збору247 
§ 3. Об´єкт оподаткування249 
§ 4. Ставки акцизного збору251 
§ 5. Пільги щодо акцизного збору 253 
§ 6. Порядок обчислення і сплати акцизного збору254 
§ 7. Сплата акцизного збору. Акцизні марки257 
Глава 26. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК259 
§ 1. Місце податку на прибуток у системі оподаткування України259 
§ 2. Платник податку на прибуток260 
§ 3. Об´єкт оподаткування262 
§ 4. Ставка податку268 
§ 5. Пільги з податку на прибуток 270 
§ 6. Обчислення і сплата податку на прибуток273 
Глава 27. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ277 
§ 1. Місце податку з доходів фізичних осіб у системі податків і зборів України277 
§ 2. Платники податку277 
§ 3. Об´єкт оподаткування279 
§ 4. Ставка податку281 
§ 5. Пільги з податку282 
§ 6. Нарахування, утримання та сплата податку283 
§ 7. Звітність платників податку285 
Глава 28. МИТО287 
§ 1. Місце митних платежів у системі податків і зборів України287 
§ 2. Мито, його специфіка і види287 
Глава 29. ДЕРЖАВНЕ МИТО292 
Глава 30. ПЛАТА (ПОДАТОК) ЗА ЗЕМЛЮ295 
§ 1. Платники податку295 
§ 2. Об´єкт оподаткування296 
§ 3. Ставки податку296 
§ 4. Пільги щодо податку297 
§ 5. Обчислення і сплата податку298 
Глава 31. ПОДАТОК З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ 300 
§ 1. Місце податку з власників транспортних засобів у системі податків і зборів України 300 
§ 2. Платники податку300 
§ 3. Об´єкт оподаткування301 
§ 4. Ставка оподаткування303 
§ 5. Пільги щодо податку304 
§ 6. Обчислення і сплата податку307 
Глава 32. ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ 310 
§ 1. Місце податку на промисел у податковій системі України310 
§ 2. Платники податку на промисел310 
§ 3. Об´єкт оподаткування311 
§ 4. Ставка податку313 
§ 5. Пільги щодо податку на промисел313 
§ 6. Обчислення і сплата податку314 
Глава 33. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ЗБОРИ316 
§ 1. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету316 
§ 2. Збір за спеціальне використання природних ресурсів318 
§ 3. Збір за забруднення навколишнього природного середовища327 
§ 4. Збір на обов´язкове державне пенсійне страхування328 
§ 5. Збір на обов´язкове соціальне страхування331 
§ 6. Інші загальнодержавні збори337 
Глава 34. ПЛАТА ЗА ТОРГОВИЙ ПАТЕНТ342 
Глава 35. ЄДИНИЙ ПОДАТОК358 
§ 1. Загальні положення358 
§ 2. Юридичні особи як платники єдиного податку 361 
§ 3. Фізичні особи як платники єдиного податку 364 
Глава 36. ЄДИНИЙ (ФІКСОВАНИЙ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК369 
Глава 37. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ 374 
§ 1. Місцева система оподаткування і принципи її формування374 
§ 2. Характеристика окремих видів місцевих податків і зборів378 

««