Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Історія вчень про право і державу

Розділ 21. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ БІЛЬШОВИЗМУ


До початку XX ст. серед російських і українських марксистів не було істотних розходжень у поглядах на пробле­ми держави і права. їх поєднувало безкомпромісне протистоян­ня царському самодержавству, капіталізму, прагнення присто­сувати марксистські ідеї до конкретних російських умов, об´єднати пролетарів під марксистські прапори і підготувати ре­волюцію. Ці завдання формулювала у своїй програмі Російська соціал-демократична робітнича партія, що проголосила в 1898 р. створення загальноросійської марксистської партії. Але вже че­рез п´ять років у РСДРП відбувся розкол на більшовиків (при­хильників В. Леніна) і меншовиків (прихильників Г. Плеханова, західноєвропейської соціал-демократії). Ленінська партія «нового типу» відкидала шлях реформ, «буржуазного» конституціоналіз­му, парламентаризму, взявши курс на соціалістичну революцію. Більшовизм, ленінізм, які не так давно звалися «марксизмом XX століття», справедливіше назвати «російським марксизмом XX століття», адже їх ідеологія ґрунтувалася на марксизмі, який В. Ленін і його послідовники-більшовики намагалися пристосу­вати до російських умов, нових політичних реалій початку сто­ліття. Виходячи з цих умов, вождь більшовиків і розвивав марк­систські положення про державу, владу, політику, право.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право