Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Цивільне право України. Загальна частина

§ 3. Результати роботи та послуги як об´єкти цивільного права


Цивільні правовідносини можуть складатися не лише сто­совно вже існуючих матеріальних і духовних благ, а й з приводу створення нових або зміни наявних благ. Об´єктом таких пра­вовідносин є результат роботи (ст. 837 ЦК України).

Об´єктами, здатними забезпечувати задоволення інтересів, можуть виступати блага як відокремлені від дій, що їх породили, так і невідокремлені. Більшість з них відокремлені. Але інколи результат діяльності не може бути відокремленим від дій вико­навця та відтвореним без дій того, хто їх чинить (наприклад, задоволення слухача від живої гри музиканта, а не від її запису). Сама діяльність однієї особи може бути джерелом задоволення інтересу іншої. Це дає змогу такі дії відносити до об´єктів цивіль­них прав. Отже, об´єктом цивільних правовідносин можуть бути різноманітні послуги.

Послуги можуть бути фактичними і юридичними. Фактичні послуги - це результат діяльності, споживча вартість (благо), яка створюється працею. Юридичні послуги - це діяльність, спрямована на задоволення інтересів інших осіб. Для цивільного права важливими є різні форми вираження і здійснення тих чи інших послуг, які завжди є благом, носять вартісний характер та оцінюються в грошах.

Об´єктом цивільних правовідносин є також цінні папери. Враховуючи специфіку цінних паперів, як об´єктів цивільних правовідносин, висвітленню питань, пов´язаних з їх правовою характеристикою, присвячено Главу 9 цього підручника.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право