Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Цивільне право України. Загальна частина

§ 1. Поняття та види об´єктів цивільних прав


Одним із елементів цивільного правовідношення є його об´єкт. В певних випадках об´єкт є підставою виникнення правовідношення. Це має місце тоді, коли об´єктом виступають особисті немайнові блага, що забезпечують природне існування особи (життя, здоров´я, безпечне для життя і здоров´я довкілля тощо), а також тоді, коли особисті немайнові права фізичної особи ви­никають за законом (набуття імені, вибір місця проживання).

Крім того, з метою задоволення своїх інтересів суб´єкти цивільних прав вступають між собою у різноманітні відносини з приводу того чи іншого об´єкта. Такі відносини можуть виника­ти заради придбання у власність та користування речей, надан­ня послуг, використання права авторства на твори науки, літера­тури, мистецтва, тощо.

Отже, об´єкт цивільно-правових відносин або цивільних прав це конкретне благо, яке є підставою виникнення пра­вовідносин або з приводу якого суб´єкти вступають у пра­вовідносини. Такими благами можуть бути: особисті немайнові блага, майно, результати інтелектуальної діяльності.

Необхідно звернути увагу на те, що в залежності від об´єктів цивільних правовідносин визначається предмет цивільного пра­ва як галузі права.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право