Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)

5.2.5. Навчальний час студента


Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на конкретному освітньому або кваліфікаційному рівні. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік.

Академічна година — це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві ака­демічні години утворюють пару академічних годин.

Навчальний день — складова навчального часу студента тривалістю не більш як 9 академічних годин.

Навчальний тиждень — складова навчального часу студента тривалістю не більш як 54 академічні години (18 кредитів).

Навчальний семестр — складова навчального часу студента, що закін­чується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визна­чається навчальним планом.

Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом на­вчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі вклю­чає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не менше ніж 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкрет­ному курсі оформляють відповідними (перевідними) наказами.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчаль­ного процесу, який складається на навчальний рік з урахуванням перене­сень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені вищим навчальним закладом.

Навчальні заняття у вищому навчальному закладі тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Розклад має за­безпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять. Допускається у порядку, встановленому вищим навчальним закла­дом, вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів тре­тього та наступних курсів). Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є обов´язковим для студентів.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право