Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Конкурентне право України

Прийняті скорочення


Антимонопольний комітет України — АМКУ;

Обласне (міське) територіальне відділення Антимонополь­ного комітету України — відділення комітету;

Закон України «Про захист економічної конкуренції» — Закон про захист економічної конкуренції;

Закон України «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяль­ності» — Закон про обмеження монополізму;

Закон України «Про природні монополії» — Закон про природні монополії;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про Положення про порядок проведення перевірок дотриман­ня законодавства про захист економічної конкуренції» — Положення про перевірки;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства» — Правила розгляду справ;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв в Ан­тимонопольний комітет України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб´єктів господарювання» — Положення про концентрацію;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Положення про порядок подання заяв орга­нам Антимонопольного комітету України про надання доз­волу на узгоджені дії суб´єктів господарювання» — Поло­ження про узгоджені дії;

Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження типових вимог до узгоджених дій суб´єктів господарювання для загального звільнення від поперед­нього отримання дозволу органів Антимонопольного комі­тету України на узгоджені дії суб´єктів господарювання» — Типові вимоги до узгоджених дій;

Наказ Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2005 р. № 13 «Про затвердження Положення про складан­ня і ведення переліків суб´єктів господарювання, що зай­мають монопольне (домінуюче) становище на товарних рин­ках» — Положення про перелік монополістів;

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 27 січня 2004 р. № 24-р «Про затвердження Тимчасових мето­дичних рекомендацій щодо визначення основних типів то­варних ринків» — Рекомендації щодо основних типів ринків;

Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. № 49-р «Про затвердження Методики виз­начення монопольного (домінуючого) становища суб´єктів господарювання на ринку» — Методика визначення моно­польного становища;

Промислово-фінансові групи — ПФГ;

Техніко-економічне обгрунтування — ТЕО;

Методичні рекомендації щодо визначення монопольного ціноутворення, затверджені наказом Антимонопольного комітету України від 13.02.2002 г. № 9 — Рекомендації щодо монопольного ціноутворення;

Кодекс України про адміністративні правопорушення — КпАП;

Національна комісія з регулювання електроенергетики України — НКРЕ;

Національна комісія з регулювання зв´язку України — НКРЗ.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право