Безкоштовна бібліотека підручниківМаркетинг
С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська

Маркетинг

Навчальний посібник / Київ «Наш час» , 2007.- 504 c.

Підручник, практикум і навчально-методичний комплекс з маркетингу підготовлені викладачами кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Національного аграрного університету спільно з кафедрою маркетингу Європейського університету. Книга містить закінчений навчальний комплект з дисципліни «Маркетинг». Теоретичні положення підручника підкріплені практикумом, який включає ситуаційні завдання (міні-кейси) та тести для контролю знань по кожній з тем підручника. Коментарі, плани лекцій та практичних занять, програма з дисципліни та інші методичні матеріали наведені в методичному комплексі.

Книга призначена для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України, буде корисною в діяльності маркетингових служб підприємств та організацій.

ЧАСТИНА 1 МАРКЕТИНГ: ПІДРУЧНИК  
Розділ 1. ЗМІСТ ТА СИСТЕМА СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ 
1.1. Сутність та принципи маркетингу 
1.2. Комплекс маркетингу та його основні елементи 
1.3. Еволюція концепції маркетингу 
1.4. Види маркетингу та їх характеристика 
1.5. Основні поняття маркетингу 
Розділ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
2.1. Система, основні завдання та принципи маркетингових досліджень 
2.2. Алгоритм процесу маркетингових досліджень 
2.3. Маркетингова інформація 
Розділ 3. МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА 
3.1. Товар у системі маркетингу 
3.2. Товарна номенклатура та асортимент товару 
3.3. Конкурентоспроможність, якість та споживчі властивості товару 
3.4. Товарні марки. Поняття «бренд» 
3.5. Життєвий цикл товару 
3.6. Розробка і впровадження нового товару на ринок 
3.7. Сервіс і гарантійне обслуговування як елементи товарної політики підприємства 
3.8. Стандартизація та сертифікація продукції  
3.9. Стратегічні рішення в товарній політиці 
Розділ 4. ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 
4.1. Розробка перспективних видів продукції та нових технологій 
4.2. Інновації з погляду сфери застосування — об´єкт інновації 
4.3. Організаційні аспекти розробки нових товарів та послуг 
4.4. Планування інноваційних товарів 
4.5. Планування асортименту товарів за споживчим комплексом 
4.6. Методи генерації нових ідей та творчі особистості 
Розділ 5. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА  
5.1. Роль і значення ціни, її функції 
5.2. Класифікація цін 
5.3. Методи ціноутворення 
5.4. Етапи процесу ціноутворення 
Розділ 6 МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ  
6.1. Сутність маркетингової політики комунікацій 
6.2. Процес планування маркетингових комунікацій 
6.3. Основні засоби маркетингових комунікацій 
РЕКЛАМА 
ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ 
СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ 
ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ 
6.4. Додаткові засоби маркетингових комунікацій 
ВИСТАВКИ ТА ЯРМАРКИ 
БРЕНДИНГ 
ПРОДУКТ- ПЛЕЙСМЕНТ 
ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 
Розділ 7. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ 
7.1. Маркетингова політика розподілу. Суть, функції та характеристики каналів розподілу 
7.2. Прямі та опосередковані канали розподілу. Види посередників 
7.3. Види систем розподілу продукції 
7.4. Оптова та роздрібна торгівля 
7.5. Управління каналами розподілу 
7.6. Базові поняття маркетинг-логістики 
Розділ 8. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
8.1. Сутність, мета та завдання управління маркетингом підприємства 
8.2. Організаційні структури служби маркетингу та принципи їх формування 
8.3. Механізм функціонування маркетингової діяльності підприємства 
8.4. Процес маркетингового планування 
8.5. Контроль маркетингової діяльності 
8.6. Маркетинговий аудит 

««