Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Маркетинг

6.4. Додаткові засоби маркетингових комунікацій


Торгово-промислові виставки — це короткочасний захід, який проводиться періодично і, як правило, у відповідному місці. У рамках виставок підприємства-експоненти демонструють зразки (експонати) товарів і послуг в одній або кількох галузях і намагаються інформувати кінцевих або проміжних споживачів про своє підприємство та його товари з метою продажу цих товарів.

Торгові ярмарки (або ярмарки-виставки) — це періодичні або регулярні торги, які організовуються, в основному, у тому самому місці.

Значна кількість підприємств-експонентів за допомогою зразків (експонатів) презентують об´єктивний масштаб виробництва товарів або послуг в одній або кількох галузях з тим, щоб відвідувач-підприємець отримав чітке уявлення про підприємницькі можливості експонентів, про статус різних підприємств та їх продукцію і міг свідомо укласти прямі торгові контракти з ними.

Основна відмінність між виставками і ярмарками полягає у тому, що виставкам притаманні великі масштаби пропонування та необмежене коло відвідувачів, чого немає на ярмарках. Спільним для виставок і ярмарків є обмежена тривалість; періодичність в заздалегідь обумовлених місцях і велика кількість експонентів. їх класифікацію наведено на рис. 6.9.

Система торгових виставок та ярмарків забезпечує:

□ поширення та отримання економічної, технічної та комерційної інформації за доступної її вартості;

□ точне прогнозування дій конкурентів;

 Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера