Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Маркетинг

4.1. Розробка перспективних видів продукції та нових технологій


На формування асортименту товарів спрямована вся комерційна робота промислових підприємств — постачальників товарів — та торгівлі — організатора процесу продажу товарів. Вироблення асортиментних концепцій товарного ринку з особливим зусиллям активізується в сучасний період переходу галузей на роботу в умовах господарського розрахунку, самофінансування та відносної демократизації економічних відносин. І це цілком закономірно, оскільки всі без виключення показники соціальної та економічної ефективності виробництва і торгівлі пов´язані з формуванням номенклатури виробництва, перетворенням виробничого асортименту у торговий, із створенням оптимального асортиментного набору для того чи іншого типу магазину, конкретного підприємства.

Від ступеня оптимізацїї асортименту товарів для магазину залежить ступінь задоволення попиту споживачів, розвиток товарообігу та товарообіговості, культура споживання товарів, доходи торгівлі та промисловості і, в кінцевому результаті, рішення задач соціально-економічного розвитку суспільства.

Однією з найбільш важливих умов оптимізації торгового асортименту товарів є його поновлення. В останні десятиріччя на Світовому ринку товарів цей процес здійснюється прискореними темпами. В ряді європейських країн асортимент споживчих товарів подвоюється приблизно кожні 5 років. В нашій країні — 8—10 років.

Розробка нових видів продукції є важливим фактором успіху передових компаній зарубіжних країн. В останні роки помітна тенденція надавати першочергову увагу освоєнню нових товарів та технологій, оскільки формування асортименту товарів із врахуванням розвитку технічного прогресу та пов´язаною з ним еволюцією попиту стали основою створення конкурентоспроможної продукції. На думку ведучих спеціалістів, стабільність комерційних успіхів та процвітання фірм полягає у здатності створювати нові види продукції. Щоб витримати конкурентну боротьбу, підприємства стали прагнути до розробки нових видів продукції та послуг, нової техніки та технологій.

 

Рис. 4.1. Важливі (1) та найважливіші (2) заходи інноваційної політики в середині 1980-х років за даними опитувань президентів японських компаній

.

На рис. 4.1 наведено результати анкетного опитування популярної японської газети 100 президентів ведучих підприємств (включаючи банки) Японії щодо політики управління підприємствами в середині 1980-х років.

Результати досліджень показали, що 91 зі 100 з опитуваних вважають розробку нових видів продукції та нової технології найважливішим з усіх заходів по управлінню підприємством. Подальший розвиток підприємства пов´язаний з необхідністю розробки нових видів продукції, послуг та нової технології. Так, президент електротехнічної компанії «Міцубісі Денкі» пан Катаяма підкреслює: «У взаємопов´язаних галузях бурхливо розвинутої радіоелектронної промисловості ринкова частина підприємств залежить від здатності розробляти нові види продукції та нові технології».

Таблиця 4.1 Організаційні інновації у 12 регіонах Європи (в %)

При точному знанні споживчих потреб та втіленні їх у нові види продукції важливу роль відіграє ідея, яку пропонують працівники, що відповідають за її розробку, на стадії планування нових товарів. Однак з банальної ідеї створюється традиційний товар.

Для розробки кращого товару потрібні унікальні ідеї, привабливі види продукції і, як наслідок, необхідна така людина, яка знається на цьому. Тому у великих західних фірмах закликають усіх співробітників розвивати незвичні ідеї і виховують працівників, що здатні мислити оригінально.

Проводячи широкомасштабні маркетингові дослідження, підприємці намагаються винайти таку групу споживачів, попит якої може суттєво збільшитися, якщо на ринку з´явиться товар, який більшою мірою відповідає її запитам.

Пошук нового сегмента ринка, або потреби, які ще не повністю компенсовані наявними на ринку товарами, є самим ефективним засобом конкурентної боротьби. У таблицях 4.1 і 4.2 наведено частки організаційних, технічних інновацій у загальній кількості інновацій для дванадцяти регіонах Європи.

Таблиця 4.2 Частка технічних інновацій, впроваджених під час організаційних перетворень у 12 регіонах Європи, %

Практика показує, що впровадитись на вже освоєний іншими підприємствами ринок набагато важче, ніж випустити новий товар для «обділеною увагою» частки споживачів. За даними американських досліджень у підприємця, який перший випустив новий товар, об´єм продажу приблизно вдвічі перевищує будь-якого з його послідовників.

Як приклад пошуку нових потреб та розробки на цій основі ходових товарів можна навести випуск автомобілів «Фольксваген» та разових зубних щіток в Німеччині, магазини прокату грампластинок, касетні магнітофони «Дабл» фірми «Шарп», подушки для дітей у формі бублика та інші товари з Японії.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера