Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Технології роботи організаційних психологів

2.3.1. Зміст та структура «Тренінгу професійно-управлінського самовизначення»


Структура тренінгу відповідає вищеназваній логіці формування та має декілька етапів:

• етап знайомства;

• основна частина тренінгу;

• етап підведення підсумків групової роботи.

Основна частина тренінгу складається з трьох основних тем:

• «Моє ставлення та уявлення про управління»;

• «Мої управлінські можливості»;

• «Моє майбутнє у професії та організації».

Кожна структурна одиниця тренінгу включає інформаційну і рефлексивну складову.

Інформаційна складова (міні-лекції) спрямована па розширення простору усвідомлення важливих для роботи на тренінгу та самовизначення змістів:

• правила роботи в групі;

• зміст і передумови процесу професійно-унравліпського самовизначення особистості;

• вимоги управлінської діяльності до особистості працівника (залежно від особливостей організацій, рівня управління і галузі);

• соціально-психологічпі особливості організацій;

• шляхи побудови професійної кар´єри в конкретній сфері соціальної практики тощо.

З рефлексивною складовою пов´язуються завдання актуалізації процесів самовизначення: прагнення до «примірки» управлінської ролі па себе та самооцінки управлінських якостей; сприяння усвідомленню власних, стихійно утворених уявлень про управлінську діяльність та ін.

Основні прийоми добираються таким чином, щоб під час кожного заняття створювалось і домінувало рефлексивне або творче середовище («рефлексивний полілог», продукування внутрішніх запитань, «мозкові Штурми» та багато інших).

Уявімо детальніше зміст занять основної частини.

Під час першої теми «Моє ставлення та уявлення про управління» розв´язуються такі завдання:

• розвиток усвідомлення мотиваційних засад ставлення до управлінської діяльності, дестабілізація стереотипів управлінської діяльності;

• усвідомлення обмежень власного емпіричного досвіду, пов´язаного з управлінням, формування цілісного образу соціального управління;

• систематизація вимог діяльності до особистості;

• орієнтація на ціннісно-цільові аспекти управлінської діяльності.

Поставлені завдання реалізуються шляхом мікроінформувания про зміст, цілі та види соціального управління, вимога до особистості, а також з використанням таких основних розвивальних прийомів:

• творчий проект «Реклама професії», «Менеджер освіти»;

• психомаліонок «Що такс управління?»;

• рольова дискусія, позиційно-рольова гра «Міфи управлінської кар´єри».

У процесі розкриття змісту другої теми «Мої управлінські можливості» робота спрямована на:

• нроблематизаціго уявлень про себе як потенційного суб´єкта управлінської діяльності;

• розширення сфери розуміння управлінських здібностей інших людей;

• формування чутливості до ситуацій, де виявляються та розвиваються управлінські якості.

Для цього використовується низка прийомів:

• психомалюпок «Образ керівника освіти»;

• ділова гра «Кадровий рскрутинг»;

• вправи «Образ школи», «Ігрова модель школи»;

• мікроіпформування про соціально-психологічні особливості освітніх організацій. Третя тема «Моє майбутнє у професії та організації» має на меті розв´язання таких завдань:

• побудову індивідуальної програми розвитку кар´єри;

• проектування стратегій і тактик реалізації кар´єрних намірів;

• папрацювапня навичок партнерства та цивілізованої конкуренції у професійній діяльності та розвитку професійної кар´єри.

На цьому етапі доцільним є застосування технік:

• «Чарівний магазин»;

• «Минулс-тспершшє-майбутпє»;

• модифікований прийом «Піраміда професійного зростання в освіті»;

• елементи тренінгу партнерського спілкування та перекопуючого впливу.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування