Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологія спілкування
Філоненко М.

Психологія спілкування

Навчальний посібник / К. : Центр учбової літератури, 2008.- 224 c.

У підручнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування. Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи його оптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіях типу «людина-людина», а саме — звертається особлива увага на психологічні аспекти спілкування в медичній та педагогічній галузях суспільного життя. Підібрано й адаптовано комплекс психотехнічних вправ, що дають можливість певною мірою ефективно спілкуватися, запобігати конфліктам, оптимізувати діяльність. Містяться психологічні вправи і запитання, комплекс психодіагностичного інструментарію, короткий термінологічний словник.

Підручник адресований студентам гуманітарного та медичного профілю. Ним можуть користуватися також усі, хто бажає отримати практично орієнтовані психологічні знання, вміння та навички діагностики, прогнозування, регуляції міжособистісних відносин у реалізації своєї професійної діяльності — вчителям, викладачам вищої школи, медсестрам, лікарям, менеджерам та ін.

ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ 1.СПІЛКУВАННЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЇ 
1.1. Теоретичні аспекти процесу спілкування 
1.2. Розвиток спілкування в онтогезі  
1.3. Спілкування як потреба 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПІЛКУВАННЯ 
2.1. Класифікація видів спілкування 
2.2. Класифікація функцій спілкування 
2.3. Модель мовленнєвої комунікації 
2.4. Засоби спілкування 
2.5. Основні форми спілкування 
2.6. Стратегії та тактики спілкування 
2.7. Основні стилі спілкування 
2.8. Типи комунікабельності людей 
РОЗДІЛ 3. СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ 
3.1. Специфіка процесу обміну інформацією 
3.2. Комунікативні бар´єри 
3.3. Правила подачі зворотного зв´язку 
3.4. Спухання та говоріння 
РОЗДІЛ 4. СПІЛКУВАННЯ ЯК ВЗАЄМОДІЯ 
4.1. Інтерактивна сторона спілкування  
4.2. Теорії міжособистісної взаємодії 
4.3. Різновиди міжособистісних контактів 
4.4. Взаємодія як організація діяльності 
4.5. Психолопчний вплив 
РОЗДІЛ 5. СПІЛКУВАННЯ ЯК РОЗУМІННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ОДНЕ ОДНОГО 
5.1. Характеристика соціальної перцепції 
5.2. Візуальна психодіагностика 
5.3. Ефекти соціальної перцепції 
РОЗДІЛ 6. КОНФЛІКТНЕ СПІЛКУВАННЯ 
6.1. Конфлікт: елементи, типи, динаміка конфлікту 
6.2. Особливості поведінки у конфліктній ситуації 
6.3. Маніпулятивна та актуапізаторські моделі спілкування 
6.4. Технології виходу з конфлікту 
РОЗДІЛ 7. СПІЛКУВАННЯ І МАНЕРИ ПОВЕДІНКИ ЛІКАРЯ  
7.1. Психологічні аспекти спілкування лікаря з пацієнтом 
7.2. Соціально-психологічний портрет особистості лікаря  
7.3. Особливості особистості пацієнта 
7.4. Слово лікаря, відвертість із хворим  
РОЗДІЛ 8. МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ  
8.1. Особливості спілкування "викладач-студент" 
8.2. Педагог як актор 
8.3. Методи завоювання уваги 
8.4. Формування комунікативної культури викладача 
8.5. Стилі педагогічного спілкування 
8.6. Структура особистісно-групового педагогічного спілкування 
8.7. Психолопчні особливості у студентів 
8.8. Особливості міжособистісного спілкування педагога і студента 
8.9. Моделі спілкування педагога та студентів 
8.10. Учбові конфлікти 
8.11. Правила педагогічного спілкування 
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
ЛІТЕРАТУРА 

««