Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Технології роботи організаційних психологів

5.2. Особливості гуманітарних і психологічних технологій


Окрім виробничих технологій, які мають відношення до здійснення виробничих процесів, важливу роль відіграють гуманітарні. У найбільш загальному вигляді гуманітарні технології можна визначити як такі, що пов´язані безпосередньо з діяльністю людини (груп людей, організацій як соціальних систем). Часто їх називають «людинознавчими технологіями».

До основних гуманітарних технологій належать:

управлінські;

освітні (педагогічні);

психофізіологічні;

психологічні та ін.

І. А. Кузьмін пропонує п´ять технологій ефективного менеджменту або управлінські технології, розраховані па управління персоналом з беку вищих керівних ланок та управління шефом з боку його підлеглих, а саме:

• технологію постановки мети;

• технологію визначення стратегії досягнення та способу винагороди;

• технологій винагороди для новоприйнятих співробітників;

• технологію для «недбалих підлеглих»;

• технологію управління шефом.

Для досягнення вершин професіоналізму, за Н.В. Кузьміною, необхідне опанування трьох груп продуктивних технологій: дослідження, конструювання, взаємодії. Згодом вони були адаптовані до управлінської діяльності А. О. Деркачем та О.П. Ситніковим. Автори довели, що підвищення потенційних можливостей колективної управлінської діяльності реальне після опанування цієї технології суб´єктами в процесі активної підготовки засобів соціальпо-психологічпого тренінгу.

Важливу роль в життєдіяльності людини відіграють освітні або педагогічні технології, пов´язані насамперед із забезпеченням ефективного навчального процесу, впровадженням освітніх інновацій тощо.

Щодо психофізіологічних технологій варто зауважити, ідо вони дозволяють змінювати параметри процесу, що відбувається в людині за тих самих збуджуючих факторів. Завдяки засвоєним психофізіологічним технологіям індивідуум здатний здійснювати самопрограмування на зміну тих чи інших якостей, блокувати себе від накопичення негативних емоцій, ефективно використовувати внутрішні ресурси, мотивувати себе і підлеглих па досягнення віддалених у часі цілей, здійснювати погляд з майбутнього.

Одним із видів гуманітарних технологій є психологічні, які сьогодні використовуються для вирішення багатьох завдань, і яісі дехто з авторів називає психосоціальними технологіями.

В.Г. Панок, виділяючи психологічну технологію і вважаючи її основним елементом практичної психології, дає їй таке тлумачення: психологічна технологія — це цілісна методична система, що складається з трьох основних частин:

• діагностичної;

• іптерпретаційпої (або пояснювальної);

• корекційпої.

Отже, психологічні технологи мають поєднувати аналітичний і синтетичний підхід до особистості, суму накопичених знань і уявлень про елементи та структурні блоки у їх взаємозв´язках, з одного боку, і цілісне (синтетичне) бачення об´єкта корекційних впливів — з іншого.

На думку автора, розробка психологічної технології є, по суті, процесом психологічного проектування, що спрямований на вирішення конкретної ситуації індивідуального розвитку або соціальної взаємодії з використанням знань і досвіду наукової та побутової психології. Вибір методу і вимог до нього у практиці застосування соціально-психологічпих знань мають визначатися так, як і в прикладних природничих науках — конкретним ситуаційним контекстом.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування