Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Психологія

Ідентифікація


Ідентифікація (від лат. indenticus - тотожній, facio - роблю) - це спосіб пізнання, при якому встановлюється подібність об´єктів шляхом знаходження спільного та відмінного в їх ознаках.

В сучасній психологічній науці ідентифікація розглядається в трьох планах.

По-перше - як процес виявлення подібності одного конкретного індивіда з іншим, а також як ототожнення людиною себе, своїх властивостей з персонажами художньо-мистецьких творів, з життєвими зразками поведінки, вчинками осіб референтних груп на основі прийняття їх цінностей.

По-друге - це процес бачення суб´єктом іншої людини як проекції себе, уявне наділення її своїми рисами характеру, особливостями ставлення до людей, життя.

По-третє - це механізм перенесення себе в простір обставин життя іншої людини тобто засвоєння її особистісних смислів за допомогою емпатії.

Важливою але малодослідженою є проблема (особливо на Україні) етнічної ідентифікації особистості як громадянина національної держави.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування