Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Культура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 4. ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ


- Як спілкуються між собою люди?

- Вербальне спілкування.

- Невербальне спілкування.

- Віртуальне спілкування.

- Опосередковане спілкування.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні знати:

• засоби, за допомогою яких люди спілкуються між собою;

• складові культури вербального спілкування: культуру говоріння та культуру слухання;

• функції мови у спілкуванні;

• класифікацію невербальних засобів спілкування;

• особливості спілкування у віртуальному просторі;

• "мову" різних символів, які використовуються при спілкуванні;

вміти:

• використовувати монолог та діалог;

• уважно слухати іншу людину, використовуючи рефлексивне і нерефлексивне слухання;

• "читати" підтекст невербальних засобів спілкування;

• дотримуватися етичних вимог при спілкуванні в Інтернеті;

• "читати" підтекст символів, які використовуються при спілкуванні.

Ключові поняття

Вербальне або мовленнєве спілкування; культура мови; мовленнєвий етикет; невербальне спілкування; віртуальне спілкування, опосередковане спілкування.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера