Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Психологічні науки (збірник наукових праць)

19. Психологічні чинники страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці


Ольховецький С.М.

Стан страху, хвилювання, тривоги - знайомий кожному, особливо зараз, коли впевненість в майбутньому для багатьох людей стала проблемною. Серед цих емоцій особливо важким переживанням є страх. Страх супроводжується завжди стресами, викликає хвороби. Страх позбавляє друзів, здоров´я, благополуччя. Життя кожного із нас є фізичним проявом того, якими ми уявляємо себе і світ навколо нас - незалежно від того, чи усвідомлюємо ми це. Кожна людина може змінити обставини свого життя так, як їй це потрібно. Для цього необхідно тільки змінити звичайний спосіб мислення.

Страх - емоція, яка виникає в ситуації загрози біологічному або соціальному існуванню індивіда і спрямована на джерело дійсної або вигаданої небезпеки.

Підлітковий та юнацький вік характеризується загальною перебудовою організму, нестійкістю психіки, сумнівами, мріями про стабільне майбутнє, а це, безперечно, супроводжується виникненням страхів. Тому проблема визначення психологічної природи виникнення та подолання страхів саме у підлітковому та молодшому юнацькому віці є надзвичайно актуальною особливо сьогодні та потребує детального вивчення.

Проблема страхів не нова в науково-психологічній літературі. Відносно підліткового та юнацького віку досліджень значно менше. У вітчизняній психології страх розглядають як сильне емоційне збудження (Н. Алікіна, С. Білик, Н. В. Виноградова, І. Ю. Кулагіна); стан страху пов´язується з фрустрацією соціальних потреб людини (Л. Л. Гозман, Л. А. Грищенко, Н. В. Жутикова, Н. Д. Левитов); страх тісно пов´язаний з властивостями особистості (В. М. Астапов, Б. С. Братусь, Р. Є. Василюк, Ю. М. Забродін, Б. В. Зейгарник, В. Д. Менделевич, A. В. Петровський). Неодноразово підіймалися питання стосовно причин виникнення страхів саме у дітей, закономірності їх перебігу та психологічні механізми впливу страхів на підростаючу особистість в цілому .

Страх - це одна з умов існування високоорганізованих істот. Завдяки страху ми передбачаємо небезпеку. У наукових джерелах (С. В. Васьківська, А. І. Захаров, B. А. Єренков, Я. Рейковський, О. В. Скрипченко, А. С. Співаковська,) підкреслюється, що більшість страхів набувається шляхом імітаційного навчання (шляхом наслідування). Страхи - це те, що підриває впевненість у собі.

Особливості страхів у підлітковому віці мають такі тенденції: перехідний вік особливо 12-14 років, супроводжується змінами в змісті і структурі Я-концепції, що веде до виникнення страхів (В. А. Аверин, Р. Т. Байард, Д. Байард, Т. С. Гурлева, В. А. Єренков, І. Ю. Кулагина, Л. П. Мадорский, А. З. Зак, А. А. Рояк, В. О. Татенко). Потреба в спілкуванні з однолітками, яких не можуть замінити батьки, виникає у дітей дуже рано і з віком посилюється, а, якщо ж спілкування з однолітками бракує, то підлітки стають знервованими, тривожними. Статеве дозрівання супроводжується появою характерних страхів, пов’язаних із досягненням зрілості біологічних систем організму. Підлітковий вік це суцільні протиріччя, хвилювання, страхи, для нього характерні максимальні диспропорції в рівнях і темпах розвитку. В цілому це період завершення дитинства і початку “виростання” з нього, який супроводжується бурхливими переживаннями, страхами щодо свого місця в суспільстві. Змінюються стосунки з дорослими і товаришами. Яскраво проявляється прагнення до самостійності та властивих дорослим форм поведінки, що супроводжується конфліктами, і на цій основі формуються тривоги, страхи.

М. І. Буянов, Р. А. Заченицкая, І. Г. Мягков, М. М. Рибаков, Л. М. Фрідман стверджують, що існує тісний взаємозв´язок низької самооцінки з підвищеною тривожністю, страхами. Зростання страхів обумовлено сферою міжособистісних відносин. Різниця між самооцінкою та оцінками інших є важливим джерелом страхів. Зростання потреби у незалежності робить відношення підлітка в сім’ї і в школі напруженими, жадоба волі від зовнішнього контролю створює умови для появи і зростання тривожності, страху.

Узагальнюючи наявні наукові дані можна сказати, юнацький вік, який триває у дівчат з 13 до 19 років, а у хлопців з 14 до 22 років, - перш за все стадія духовного розвитку, яка пов’язана з комплексом психофізіологічних процесів. Головні новоутворення цього віку - відкриття “Я”, розвиток рефлексії, усвідомлення своєї індивідуальності та її якостей, поява життєвого плану, установки на свідоме будування власного життя, поступове вростання в різні сфери життя. Це все бентежить, створює умови для розвитку невизначеності перспективи, виникнення різноманітних страхів (І. В. Дубровина, І. С. Кон, Н. В. Соколова, Г. Я. Юзефович, Г. И. Солдатова, Л. А. Шайгерова, О. Д. Шарова).

Нами розроблено спеціальний психодіагностичний комплекс для експериментального дослідження психологічних особливостей та чинників страхів у школярів підліткового та молодшого юнацького віку. Наше дослідження проводилося на протязі двох років в три етапи. На першому етапі визначалися особливості страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці; на другому - особистісні та соціально-психологічні чинники, що сприяють появі страхів в підлітковому та молодшому юнацькому віці; на третьому етапі - вплив страхів на соціальну адаптацію, працездатність та навчальну успішність школярів підліткового та молодшого юнацького віку.

Аналіз експериментальних даних свідчить, що діти мають по декілька видів страхів. Найпоширеніший страх, який зустрічається у дітей підліткового віку іде зі школи (25,5%). Це страх принести додому двійку, вчитися, прогулювати школу, страх перед директором, відповідати коло дошки, перевірки щоденника, вчителів. Ми з впевненістю можемо сказати, виходячи з результатів нашого дослідження, що школа не задовольняє найважливіше новоутворення підлітка, а саме, потяг до дорослості, самостійності, самоствердження. Вчителі недостатньо розуміють найважливіші потреби підлітка. У юнаків страх перед школою знижується до (6,5%). В основному страх перед школою пов´ язаний з мріями про майбутнє, тобто вони бояться погано закінчити школу і не поступити у вищий навчальний заклад. Страх перед школою зменшується тому, що школу вони вбачають як джерело знань, що дасть можливість здійснитись мріям і поступити у вищий навчальний заклад. За результатами нашого дослідження з´ ясовано, що самий великий страх молодшого юнацького віку - це страх перед шкідливими звичками (24,5%), а саме, перед наркотиками, палінням, пияцтвом. Діти молодшого юнацького віку намагаються вирішити свої психологічні проблеми за допомогою наркотиків, паління і менше пияцтва. Такі шкідливі звички займають достатньо велике місце і в підлітковому віці (12,5%). Зловживання шкідливими звичками веде до акцентуації зовнішніх проявів “дорослого” життя, веде до серйозних розчарувань в житті, зневір´я в усьому. На другому місці у підлітковому віці (22%) та у молодшому юнацькому віці (13,9%) страх смерті. Це говорить про те, що як у підлітковому, так і у юнацькому віці надзвичайно збуджена нервова система. Діти цього віку мають надзвичайно великі проблеми, які вони не можуть вирішити самостійно. Така велика кількість страхів смерті наводить на думку, що треба більш чуйно, з розумінням підходити до проблем цих вікових періодів. Ми надали характеристику страхам, які носять яскраво виражений характер. Крім того, існує велика кількість інших страхів. Страх перед живими істотами (павук, змія, собака, жаба, жук, малі комахи, коти, криси, мавпи, комарі). У підлітків такий страх складає 6,7%, а у молодших юнаків - 10,3%. Важливу роль у підлітковому і молодшому юнацькому віці відіграє страх, пов´язаний із сексом. У підлітковому віці цей страх складає 1,5%, а у молодшому юнацькому - 6,5%. Що цікаво, більше всього їх турбує вагітність, аборт, СНІД, зґвалтування, приниження зі сторони хлопців, нерозділене кохання, загублена невинність - практично всі ці страхи належать до юнацького періоду. Особливо велике значення має страх перед одинокістю, в молодшому юнацькому віці складає 4%, а в підлітковому - 0,2%. Підліток підкоряється нормам колективного життя, а юнак намагається обрати свій індивідуальний шлях і розмірковує наодинці. Існує страх перед власними помилками. У підлітковому віці він складає 1,2%, а у юнацькому - 3,6%. Це свідчить про те, що в юнацькому віці більше замислюються над власними діями, ніж в підлітковому. Існує страх перед “нечистою силою” (вампіри, домовий, чорт) у підлітків 2,7%, а у юнаків - 2,3%. Можна зробити висновок, що в підлітковому і молодшому юнацькому віці практично в рівній мірі бояться “нечистої сили”. Існує страх перед чинниками смерті (війна, ніж, граната, пожежа, військовий літак, атомний вибух) у підлітковому віці він складає 3,6%, а у молодшому юнацькому - 3,5%. Також існує страх бути наказаним (страх перед кримінальною відповідальністю: в´язницею, потрапити в міліцію, красти, брехати) у підлітковому віці він складає 3,3%, а у молодшому юнацькому зростає до 6%, що свідчить про усвідомлення себе в суспільстві. Особливо сучасним є страх перед різними стилями керування (комунізм, фашизм, анархія, гетьманська булава), як у підлітковому, так і у молодшому юнацькому віці складає 0,8%. Суттєвим є страх перед невідомим майбутнім у підлітків він складає 5,4%, а у молодших юнаків - 6%. Цей страх породжений сучасним суспільством, де молодій особистості важко знайти своє місце і реалізувати себе. Існує страх перед фізичними вадами, у підлітковому віці він складає 0,4%, а у молодшому юнацькому - 0,3%. Це страх бути калікою або мати низький зріст. Велике значення має страх, пов´язаний з батьками (сварка з близькими, не слухатись батьків, розчарувати батьків, смерть рідних, будуть бити батьки): у підлітків він складає 6,9%, а у молодших юнаків 5,4%, це говорить про велику значимість батьків як для підлітків, так і для юнаків. Існує страх перед лікарем: у підлітків 0,8%, а у юнаків 1%. Також є страх перед стихійними лихами (смерч, блискавка, землетрус): у підлітків 1,7%, а у молодших юнаків 0,6%. Має значення також страх, пов´язаний з ритуалом похорон (похорон, цвинтар, похоронний марш): у підлітків - 1,1%, а у молодших юнаків - 1,9%. Також існує страх перед психічними переживаннями (боюсь поганих людей, довіряти людям, не виправдати довір´я, когось образити, бути знервованою людиною, хвилюватись): у підлітковому віці він складає 3,7%, а у молодшому юнацькому - 2,9%.

Страхи у підлітковому та молодшому юнацькому віці формуються в процесі набування життєвого досвіду і залежать від виховання підростаючого покоління в сім´ ї, в соціумі. Надзвичайно важливою умовою розвитку страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці є нестабільна самооцінка як наслідок невпевненості в завтрашньому дні. Низька самооцінка тісно пов’язана з високою тривожністю, страхами. Зростання страхів обумовлено сферою міжособистісних відносин. Різниця в оцінках, даних людиною самому собі і отримання нею від інших є важливим джерелом страхів.

На появу і формування причин виникнення страхів у підлітковому та молодшому юнацькому віці суттєвий вплив мають такі чинники, як: а) нестійкість психіки у дітей підліткового віку; б) невизначене майбутнє у дітей юнацького віку; в) потяг до самостійності при невизначеному соціальному статусі; г) недостатня сформованість самооцінки і саморегуляції; д) невдала спроба вести “доросле” життя приводить до виникнення великої кількості страхів; е) конфліктний клімат у сім´ї; є) конфліктні (напружені) відносини з вчителями школи; ж) наявність тривожності, як ситуативної, так і особистісної, неминуче веде до виникнення страхів.

Страх як феномен емоційної сфери людини має складну різнопланову будову і може бути охарактеризований: а) кількісно - за інтенсивністю перебігу (низький, середній, високий); б) якісно - за його чинниками, тобто за тим, які сторони внутрішнього життя підлітка або юнака фрустровані з боку соціального оточення (афективний, гностичний, психомоторний, вітальний компоненти); в) змістовно - за видами (ситуативні, особистісно обумовлені, навіювані), в залежності від того, які соціальні ситуації та стосунки з оточуючими людьми деформуюче впливають на особистість підлітка або молодшого юнака.

Використана література:

1. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. - СПб, 2000. - 156 с.

2. Захаров А.И. Как помочь нашим детям избавиться от страха. - СПб.: Питократ, 1995. - 128 с.

3. Мягков И.Г. Клиника и психология неврозов у детей и подростков // Вопр. психологии. - 1990. - № 4. - С. 172-173.

4. Рассел Р.А. Как избавиться от страха и тревог: Пер. с анг. - К.: Вища школа, 1995. - 96 с.

5. Риман Ф. Основные формы страха: Пер. с анг. - М.: Алетейа, 1998. - 336 с.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування