Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство
Череп А.В.

Інвестознавство

Навчальний посібник / К.: Кондор, 2006.- 398 c.

 

  У навчальному посібнику розглянуто інвестиційну політику в Україні, національні та іноземні джерела фінансування прямих і фінансових інвестицій.

  Аналізуються інвестиційний клімат, інвестиційний ринок, інвестиційна діяльність, процес залучення інвестицій в економіку, державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні, прийняття інвестиційних рішень, формування портфеля інвестицій; оцінка ефективності інвестицій; оцінка фінансування інвестиційної й інноваційної діяльності; планування і проектування інвестиційної діяльності; управління інвестиційною діяльністю.

  Для студентів і викладачів економічних факультетів ВНЗ III та IV рівня акредитації, спеціалістів із організації та управління інвестиціями, менеджерів підприємств, а також проектувальників і науково-технічних працівників.

 

Вступ
1. СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Поняття і економічна сутність інвестицій
1.2. Класифікація інвестицій31 
1.3. Принципи формування портфельних інвестицій50 
1.4. Регулювання взаємодії учасників інвестування55 
1.5. Сутність та етапи інвестиційного процесу58 
2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ71 
2.1. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні71 
2.2. Іноземні інвестиції в Україні.80 
2.3. Інноваційна діяльність в Україні103 
2.4. Шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні.121 
3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА125 
3.1. Інвестиційний ринок та його інфраструктура125 
3.2. Сегментація інвестиційного ринку127 
3.3. Перспективи відродження і розвитку фінансового ринку130 
4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ137 
4.1. Інвестиційна стратегія137 
4.2. Принципи інвестиційної стратегії142 
4.3. Основні напрямки інвестиційної стратегії151 
4.4. Основні завдання формування інвестиційної стратегії163 
4.5. Перспективні напрямки інвестиційної стратегії171 
5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ175 
5.1. Роль держави в інвестиційній діяльності175 
5.2. Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності181 
5.3. Формування державної інвестиційної політики192 
5.4. Регулювання інвестиційної діяльності державними органами198 
5.5. Моніторинг інвестиційного процесу200 
6. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ В УКРАЇНІ204 
6.1. Основні методи оцінювання інвестиційного середовища204 
6.2. Методи залучення інвестицій в економіку України208 
6.3. Система стимулювання іноземного інвестування210 
6.4. Система стимулювання іноземних інвесторів218 
7. ПРОЕКТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ222 
7.1. Загальні положення проектування222 
7.2. Способи та методи прийняття інвестиційних рішень238 
8. ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ243 
8.1. Планування капіталовкладень243 
8.2. Планування інвестиційної програми265 
8.3. Основні вимоги і практичні рекомендації щодо підготовки й оформлення бізнес-планів267 
8.4. Структура інвестиційного бізнес-плану272 
8.5. Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції276 
8.6. Характеристика продукції, робіт, послуг277 
8.7. Методи аналізу ринку і конкурентного середовища277 
8.8. Планування обсягів і структура виробництва281 
8.9. Методи розрахунку потреб ресурсів282 
8.10. Методи розрахунку ресурсів282 
8.11. Визначення джерел ресурсів283 
8.12. Визначення виробничих потужностей284 
8.13. Організація реалізації інвестиційного проекту285 
9. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ287 
9.1. Сутність і опис інвестиційного проекту287 
9.2. Класифікація інвестиційних проектів293 
9.3. Оцінка ймовірності та здійснення інвестиційного проекту298 
9.4. Організація реалізації інвестиційного проекту302 
9.5. Індикативне планування інвестиційного процесу311 
9.6. Стратегія фінансування інвестиційного проекту319 
9.7. Припинення інвестиційного проекту319 
9.8. Організація проектування та ліцензування320 
10. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ323 
10.1. Процес формування інвестиційних ресурсів323 
10.2. Класифікація інвестиційних ресурсів326 
10.3. Принципи формування інвестиційних ресурсів331 
11. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ335 
11.1. Інвестиційні ризики та форми їх страхування335 
11.2. Показники ефективності інвестицій337 
11.3. Визначення внутрішньої норми прибутковості інвестиційного процесу345 
11.4. Економічна ефективність інструментів фондового ринку347 
11.5. Вартість капіталу350 
12. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ356 
12.1. Сутність і задачі інвестиційного менеджменту356 
12.2. Механізм інвестиційного менеджменту359 
12.3. Управління інвестиційною діяльністю361 
12.4. Управління грошовим потоком370 
12.5. Промислово-фінансові групи, як організаційна форма управління внутрішніми інвестиціями373 
ВИСНОВКИ393 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ395 

««