Безкоштовна бібліотека підручниківАдміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)
О.М.Пасенюк

Адміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)

Збірник праць / Київ, 2009.- c.

Підходи до удосконалення законодавства та практики у сфері розмежування видів судової юрисдикції 
Визначення поняття та сутності державної служби 
Проблеми визначення юридичної сили нормативно-правових актів під час вирішення адміністративних спорів 
Особливості провадження адміністративних справ, пов’язаних із порушенням виборчого процесу 
Особливості доказування в адміністративних справах, пов´язаних з виборчих процесом 
Конституційні засади компетенції адміністративних судів: чи доцільна ревізія?.. 
Політична складова сучасного законотворчого процесу в Україні 
Особливості перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення 
Спірні питання щодо забезпечення позову при оскарженні нормативно- правових актів 
Процедура розгляду справ про оскарження нормативно-правових актів потребує вдосконалення 
Поняття та сутність принципів сучасного адміністративного права України 
Строки як засіб забезпечення законних прав, інтересів та свобод громадян 
Етапи становлення адміністративного судочинства в Україні 
Досвід Республіки Польща у сфері управління міграційними процесами (інституційне та нормативно-правове забезпечення процедури надання статусу біженця) 
Представники адміністративних судів України вивчають досвід Франції 
Проблемні питання судової практики, пов´язаної із справлянням митними органами передбачених законами податків і зборів 
Не можна захоплюватися закликами "повернутися назад" 
Застосування положень про нікчемні правочини в практиці розгляду адміністративними судами справ, що виникають з податкових відносин 
Адміністративні процедури та їх індивідуально-регламентуючий характер 
Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадянина органами адміністративної юстиції 
Автоматизована система електронного документообігу "Діловодство суду" — ще один крок до відкритості судів для громадян 
Основи адміністративної процедури та їх значимість при здійсненні адміністративного судочинства 
Адміністративне судочинство Німеччини та України через призму соціологічного дослідження 
Французький досвід побудови адміністративних судів 
Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток 
Цивільно-правове регулювання договору простого товариства 
Розвиток суддівського самоврядування як передумова забезпечення незалежності суддів 
Обрано членів кваліфікаційної комісії суддів адмінсудів 
Голову Вищого адміністративного суду України Олександра Пасенюка обрано на посаду регіонального президента Всесвітньої асоціації юристів від країн СНД 
Судді адміністративних судів проаналізували судову практику оскарження регуляторних актів у порядку адміністративного судочинства 
Співробітництво між Українсько-канадським проектом судової співпраці та ВАСУ триває 
Експерти Ради Європи вивчають ситуацію стосовно впровадження в українських судах медіації при вирішенні адміністративних та господарських спорів 
У двох пілотних адміністративних судах запроваджено автоматизовану систему комп´ютерного діловодства 
Оглядовий лист 
Юрисдикційна контрреформа — шлях до регресу 
Питання вдосконалення адміністративного судочинства щодо вирішення справ стосовно статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та тих, що пов´язані з перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні 
Юридична та логічна виваженість і мовна досконалість судового рішення — запорука його правосудності 
Особливості та проблемні питання застосування в судовій практиці санкцій, пов´язаних із забороною організації та проведення азартних ігор на території України 
Адміністративна юстиція в аспекті забезпечення законності в державному управлінні 
Перспективи впровадження процедури медіації в адміністративному судочинстві України 
Попереднє судове засідання в адміністративному суді першої інстанції 
Адміністративний договір: ознаки та практика застосування адміністративному судочинстві 
Інститут адміністративної відповідальності: деякі проблеми сучасного розвитку (на прикладі відповідальності власників транспортних засобів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху) 
Орхуська конвенція: історія та проблеми питання застосування 
Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність судді за неправосудність 
Якість роботи адміністративних судів вдалося істотно покращити 
Судді адміністративних судів України та Німеччини діляться досвідом з молдавськими колегами 
Судді адмінсудів України та Німеччини обговорили актуальні питання здійснення адміністративного судочинства 
Українські фахівці продовжують знайомитись із досвідом французької системи адміністративного судочинства та системою підготовки суддів у Франції 
Українські судді ознайомилися з досвідом запровадження медіації в судах Німеччини 
Адміністративне судочинство в Україні потребує допомоги з боку держави 
Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов´язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні 

««