Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія педагогіки: курс лекцій

1.3. Джерела історії педагогіки


За своєю природою та способом донесення інформації джерела історії класифікуються у ряд груп. При цьому слід враховувати, що всі вони поділяються на прямі і непрямі.

Класифікація
Прямі
Непрямі
Предметні
Залишки засобів пращ.
Твори образотворчого мистецтва.
Письмові
Твори видатних педагогів.
Архівні матеріали.
Педагогічна преса.
Пращ з історії, історії літератури, історії культури, мемуари педагогів, художньо-педагогічна література.
Етнографічні
Культура і побут.
Етногенез.
Розселення та культурно-побутові зв’язки.
Лінгвістичні
Походження і розвиток основних педагогічних понять.
Розвиток мови.
Усні
Педагогічний фольклор (казки, байки, легенди, пісні, приказки).
Кіно-, фоно-, фотоматеріали
Документальне кіно, хроніка, відео- та аудіозаписи.
Художні кінофільми.

Комплексне використання цих джерел дає змогу давати достовірну, об’єктивну оцінку різноманітним фактам і явищам, що мали місце в історії педагогіки.      |
:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика