Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія України
Білоцерківський В. Я.

Історія України

Навчальний посібник / К.: Центр учбової літератури, 2007.- 536 c.

У пропонованому навчальному посібнику на основі досягнень гуманітарних наук кінця XX — початку XXI ст. переосмислюється історичне минуле України, висвітлюються як події сивої давнини, так і недавні (виклад українського історичного процесу завершено у 2006 р.). У виданні здійснюється об'єктивне, правдиве, без стереотипів, міфологізації та місцевого «зверх патріотизму» висвітлення найважливіших подій історії нашої Батьківщини — України, її державності та духовності. Сформульовано власні точки зору на окремі історичні явища.

Для студентів вищих навчальних закладів.
ВСТУП
ЧАСТИНА І. НАЙДАВНІШІ ЧАСИ. СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. НОВА ДОБА
ТЕМА 1. ПЕРВІСНЕ СУСПІЛЬСТВО. НАЙДАВНІШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ПЕРШІ ДЕРЖАВНІ ОБ'ЄДНАННЯ
1.1. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Епоха бронзи і заліза. Найдавніші цивілізації
1.2. Перші держави. Праслов'яни14 
ТЕМА 2. КИЇВСЬКА РУСЬ21 
2.1. Східні слов'яни21 
2.2. Антський військово-політичний союз. Зародження українства22 
2.3. Розселення східнослов'янських племен23 
2.4. Східнослов'янські державні об'єднання VII—IX ст.25 
2.5. Виникнення Київської Русі26 
2.6. Розквіт держави32 
2.7. Політичний устрій40 
2.8. Соціально-етнічна структура42 
2.9. Економіка49 
2.10. Духовне життя. Культура49 
2.11. Історичне значення Київської Русі56 
ТЕМА 3. РОЗДРОБЛЕНІСТЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО60 
3.1. Роздроблення Київської держави. Його причини60 
3.2. Князівства61 
3.3. Формування і зміцнення Галицького та Волинського князівств, їх об'єднання63 
3.4. Галицько-Волинське князівство у ХІІ-ХІІІ ст.66 
3.5. Боротьба проти монголо-татарської навали68 
3.6. Галицько-Волинське князівство наприкінці XIII — на початку XIV ст.72 
3.7. Культура74 
ТЕМА 4. ЛИТОВСЬКА ДОБА (ДРУГА ПОЛОВИНА XIV - ПЕРША ПОЛОВИНА XVI СТ.). ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА78 
4.1. Становище України після татарського погрому. Приєднання її до Литви. Автономія78 
4.2. Литовсько-польські унії. Знищення української автономії79 
4.3. Турецько-татарська агресія84 
4.4. Люблінська унія. Перехід України під владу Польщі85 
4.5. Виникнення козацтва86 
4.6. Економіка89 
4.7. Соціальний розвиток93 
4.8. Культура99 
ТЕМА 5. ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ. ЗРОСТАННЯ КОЗАЦТВА (ДРУГА ПОЛ. XVI - ПЕРША ПОЛ. XVII СТ.)106 
5.1. Загарбання українських земель Польщею106 
5.2. Соціально-економічний розвиток108 
5.3. Церковна боротьба. Братства та Брестська унія111 
5.4. Зміцнення козацтва. Запорозька Січ119 
5.5. Боротьба з турецькою імперією та Кримським ханством126 
5.6. Козацько-селянські повстання кінця XVI — першої половині XVII ст.126 
5.7. Культура136 
ТЕМА 6. НАЦІОНАЛЬНО ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ145 
6.1. Передумови і початок повстання145 
6.2. Період перемог 1648-1649 pp.148 
6.3. Утворення гетьманської держави155 
6.4. Битва під Берестечком та її наслідки156 
6.5. Події 1652-1654 pp.160 
6.6. Переяславська Рада. «Березневі статті»162 
ТЕМА 7. БОРОТЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. ПОДІЛ УКРАЇНИ. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА. РУЇНА (ДРУГА ПОЛ. XVII СТ.)167 
7.1. Становище України після Переяславської угоди167 
7.2. Війна з Польщею у 1654-1657 pp.168 
7.3. Смерть Богдана Хмельницького. Його характеристика171 
7.4. Гетьман Іван Виговський, його політика. Розкол України172 
7.5. Гетьмани Петро Тетеря та Іван Брюховецький. Крах їхньої політики177 
7.6. Петро Дорошенко та Іван Самойлович. їхні успіхи і невдачі180 
7.7. Початок гетьманування Івана Мазепи188 
7.8. Державний і соціально-економічний розвиток Лівобережної України192 
7.9. Слобожанщина, Запорожжя та Правобережжя у другій половині XVII ст.199 
7.10. Культура203 
ТЕМА 8. УКРАЇНА У XVHI СТ. ЗНИЩЕННЯ ЦАРИЗМОМ ЇЇ ДЕРЖАВНОСТІ207 
8.1. Україна і Північна війна207 
8.2. Союз зі Швецією209 
8.3. Полтавська битва213 
8.4. Смерть Івана Мазепи. Оцінка його особи214 
8.5. Пилип Орлик216 
8.6. Антиукраїнська політика Петра І218 
8.7. Гетьмани Данило Апостол і Кирило Розумовський223 
8.8. Знищення Гетьманської держави227 
8.9. Розгром Запорозької Січі229 
8.10. Приєднання і освоєння Причорномор'я233 
8.11. Правобережна Україна. ЇЇ приєднання до українських земель у складі Російської імперії234 
8.12. Соціально-економічний розвиток240 
8.13. Культура України у XVIII ст.244 
ЧАСТИНА II. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ. ДЕРЖАВНІСТЬ254 
ТЕМА 9. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVIII - СЕРЕДИНА XIX СТ.)254 
9.1. Геополітичне становище України. Регіони, їх особливості254 
9.2. Економічний розвиток. Криза кріпосництва257 
9.3. Початок національно-культурного відродження261 
9.4. Російські і польські революційні виступи267 
9.5. Кирило-Мефодіївське братство. Т. Г. Шевченко269 
ТЕМА 10. ЗАХІДНА УКРАЇНА У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ XVIII - СЕРЕДИНА XIX СТ.)273 
10.1. Соціально-економічний розвиток краю. Реформи «освічених монархів»273 
10.2. Західноукраїнська інтелігенція. Рух національного відродження275 
10.3. Революція 1848 р. Утворення і діяльність Головної руської ради277 
ТЕМА 11. УКРАЇНА (РОСІЙСЬКА) У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX -НА ПОЧАТКУ XX СТ. РЕФОРМИ281 
11.1. Реформи 60-х років та їх особливості в Україні281 
11.2. Соціально-економічний розвиток. Модернізація економіки. Індустріалізація. Реформи П. Столипіна283 
11.3. Суспільно-політичне і громадське життя. Антиукраїнська політика царизму286 
11.4. Перші політичні партії. Революція 1905-1907 pp. та реакція в Україні. Перша світова війна295 
11.5. Духовне життя України в XIX ст.301 
ТЕМА 12. ЗАХІДНА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX -НА ПОЧАТКУ XX СТ.306 
12.1. Соціально-економічний розвиток. Трудова еміграція306 
12.2. Суспільно-політичне життя. Москвофіли і народовці309 
12.3. Посилення руху національного відродження. Політичні партії311 
12.4. Буковина. Закарпаття в другій половині XIX — на початку XX ст.313 
12.5. Культурне життя316 
ТЕМА 13. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА. 1917-1920 pp.320 
13.1. Утворення та діяльність Української Центральної Ради. Автономія України320 
13.2. Проголошення радянської влади і початок громадянської війни в Україні. Інтервенція радянської Росії325 
13.3. Утворення незалежної УНР, Брестський договір332 
13.4. Загибель Центральної Ради. Гетьманська держава335 
13.5. Виникнення і поразка Західноукраїнської Народної Республіки343 
13.6. Директорія. Її внутрішня і зовнішня політика349 
13.7. Боротьба з Радянською Росією та Денікіним353 
13.8. Утвердження радянської влади в Україні. Поразка УНР. Уроки української революції357 
ТЕМА 14. РАДЯНСЬКА УКРАЇНА МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ365 
14.1. Міжнародне і внутрішнє становище. НЕП365 
14.2. Українізація371 
14.3. Сталінські репресії376 
14.4. Скасування непу. Індустріалізація378 
14.5. Колективізація. Голодомор 1932-1933 pp.383 
14.6. Культурне будівництво в 20-30-х роках390 
ТЕМА 15. ЗАХІДНА УКРАЇНА В 20-30X РОКАХ396 
15.1. Польська політика щодо Західної України396 
15.2. Соціально-економічний розвиток398 
15.3. Національно-визвольна боротьба400 
15.4. Культурне життя. Церква406 
15.5. Північна Буковина в 1920-1930 pp.409 
15.6. Закарпаття у складі Чехословаччини. Карпатська Україна411 
ТЕМА 16. УКРАЇНА В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ415 
16.1. Початок Другої світової війни. Возз'єднання західноукраїнських земель у складі УРСР415 
16.2. Велика Вітчизняна війна. Бойові дії в Україні421 
16.3. Нацистська окупація. Рух опору426 
16.4. Битва за визволення України. Відновлення радянської влади433 
16.5. Кінець Другої світової війни та її наслідки для України439 
ТЕМА 17 УКРАЇНА: ДРУГА ПОЛОВИНА 40-х - 80-і РОКИ443 
17.1. Відбудова443 
17.2. Суспільно-політичні процеси. Громадянська війна447 
17.3. Хрущовська відлига. Десталінізація та економічне реформування. Лібералізація культурного життя і крах реформ453 
17.4. Нові спроби реформування464 
17.5. Нова хвиля русифікації. Дисидентство469 
17.6. Перебудова. Загострення політичної боротьби. Розпад СРСР475 
ТЕМА 18. УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА. 1991-2005 PP. КРОКИ ОНОВЛЕННЯ. КРИЗОВІ ЯВИЩА486 
18.1. Державотворення. Суспільно-політичні процеси486 
18.2. Соціально-економічна ситуація506 
18.3. Зовнішня політика513 
18.4. Зміни у культурному житті. Церква в незалежній Україні519 
Список рекомендованої літератури527 

««