Безкоштовна бібліотека підручниківІсторичні записки (збірка наукових праць)

Історичні записки (збірка наукових праць)

Збірник праць / Луганськ, 2003.- 300 c.

1. Проблема титулу rex в геополітиці середньовіччя 
2. Практична діяльність державних органів болгарії з перебудови освітянської сфери (1944 - 1948 рр.) 
3. Джерелознавство дипломатичної історії українсько-німецьких відносин доби центральної ради: історіографія проблеми 
4. Діяльність професора г.і. сенченка (1917- 2006 рр.) в контексті розвитку вітчизняної аграрної науки 
5. Київська земля у 1240 - 1362 рр. 
6. Питання продовольства. історичний аспект 
7. Політика державної партії щодо українського селянства в перший період непу (1921-1925 рр.) 
8. Революційні перебудови у японії після реставрації мейдзі (1868 - 1946) 
9. Земельна оренда як одна з форм підприємницької діяльності аграрного сектору лівобережної України в 90-і рр. ХІХ ст. - на початку ХХ ст. 
10. Вплив жіночих делегатських зборів 1919-1932 рр. на формування субкультури радянських жінок-городянок в україні 
11. Академік Г.М.Висоцький (1865 - 1940) - засновник науково- дослідної кафедри лісівництва харківського сільськогосподарського інститут ім. Раковського 
12. Особенности генезиса бронзового меча на территории Европы 
13. Національна політика центральної ради в умовах незалежності УНР (січень -квітень 1918 р.) 
14. Асиміляторська діяльність православної церкви в Україні 1875-1900 років 
15. Європейський шлях демократичного розвитку України 
16. Зовнішні впливи на соціально-політичну структуру України ХVІ - першої половини ХVІІІ ст. 
17. Становлення й розвиток науки про зональне розташування ґрунтів на поверхні земної кулі 
18. Початок грошової реформи 1922-1924 рр. в УСРР - введення червінця 
19. Інтеграції України в Європу через сот: економічна чи політична доцільність 
20. Генезис и развитие аграрного образования в екатеринославской губернии (xix - начало xx ст.) 
21. Недержавні вищі навчальні заклади: проблеми розвитку 
22. Саморегулювання змі у великій Британії та США 
23. Тарифна політика на залізницях російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст). 
24. Європейський вимір трансформації вищої освіти суверенної України  
25. Григорій Миколайович Ге - автор першого нарису історії м. Миколаєва 
26. Питання кількісного представництва національних меншин у центральній раді (травень - липень 1917 р.) 
27. Зміна підходів до навчання та виховання студентської молоді у вітчизняних вищих навчальних закладах України (кінця XX - поч. XXI ст.) 
28. Участь колаборантів в актах знищення євреїв на півдні України 
29. Академік д.с. воронцов (1886-1965) - основоположник вітчизняної електрофізіології 
30. Історія природознавства та галузеве наукове реферування у творчій спадщині професора М.М. Новикова (1933-2007) 
31. З історії становлення поняття „Біженець” 

««