Безкоштовна бібліотека підручниківВсесвітня історія
Алексеев Ю. М., Вертегел А. Г., Казаков О. О.

Всесвітня історія

Навчальний посібник / К: Каравела, 2006.- 240 c.

У посібнику висвітлюються вузлові питання курсу всесвіт­ньої історії найважливіші ключові питання всесвітньої іс­торії у відповідності з програмою вступних випробувань до вищих навчальних закладів України. Авторський колектив намагався узагальнити досвід проведення вступних випро­бувань у ВНЗ України, експерименту по зовнішньому тес­туванню, проаналізувати типові помилки абітурієнтів. За­пропоновані методичні поради по самостійному вивченню матеріалу, запитання для самоперевірки та самоконтролю. Посібник адресовано абітурієнтам та старшокласникам загальноосвітніх шкіл.

Передмова
Розділ І. Світ на межі XIX-XX ст.
1.1. Основні тенденції економічного та соціально-політичного розвитку світу на межі ХІХ-ХХ ст. (Завершення формування індустріального суспільства в провідних країнах світу)
1.1.1. Великобританія в 1870-1914 рр.10 
1.1.2. Німецька імперія в 1871-1914 pp.13 
1.1.3. Франція 1871-1914 pp.16 
1.1.4. Сполучені Штати Америки в 1877-1914 pp.19 
1.1.5. Японія 1867-1914 pp.23 
1.2. Російська імперія в другій половині XIX — на початку XX ст.26 
1.3. Країни Центральної і Південно-Східної Європи напередодні Першої світової війни35 
1.4. Міжнародні відносини наприкінці XIX на початку XX ст.38 
1.5. Міжнародний робітничий та соціалістичний рух у другій половині XIX — на початку XX ст.42 
1.6. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст.45 
1.7. Перша світова війна 1914-1918 pp.52 
Розділ II. Міжвоєнний період (1918-1939 pp.) Друга світова війна60 
2.1. Революційні події в Європі 1917-1919 pp.60 
2.1.1. Лютнева революція в Російській імперії. Політичний розвиток Росії у березні-липні 1917 р.60 
2.1.2. Революція у Німеччині. Встановлення Веймарської республіки63 
2.1.3. Революція в Угорщині та Словаччині66 
2.2. Міжнародні відносини у 1918-1939 pp.68 
2.3. Основні тенденції соціально-економічного і політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки (1918-1939 pp.)79 
2.3.1. США в 1918-1939 pp.81 
2.3.2. Великобританія 1918-1939 pp.84 
2.3.3. Франція в 1918-1939 pp.87 
2.3.4. Німеччина в 1919-1939 pp.89 
2.3.5. Італія в 1918-1939 pp.93 
2.3.6. Іспанія в 1918-1939 pp.95 
2.3.7. Японія в 1918-1939 pp.97 
2.4. Радянська Росія в 1917-1920 pp. Утворення СРСР. СРСР у 20-х-30 pp.99 
2.5. Слов´янські країни Центральної та Східної Європи (1918-1939 pp.) 108 
2.6. Країни Азії: Китай та Індія115 
2.7. Друга світова війна 1939-1945 pp.119 
Розділ III. Світ після Другої світової війни138 
3.1. Основні тенденції розвитку світу в повоєнний період138 
3.2. Міжнародні відносини у другій половині XX ст.147 
3.3. Сполучені Штати Америки у другій половині XX ст.157 
3.4. Провідні країни Західної Європи та Японія163 
3.4.1. Великобританія після Другої світової війни163 
3.4.2. Франція167 
3.4.3. Німеччина174 
3.4.4. Японія180 
3.5. СРСР у 1945-1991 pp.184 
3.5.1. СРСР у повоєнний період184 
3.5.2. Політичний і соціально-економічний розвиток СРСР у другій половині 50-х — першій половині 60-х pp.187 
3.5.3. СРСР у середині 60-х — першій половині 80-х pp.189 
3.5.4. СРСР у другій половині 80-х — на початку 90-х pp. та його розпад. Утворення Співдружності Незалежних Держав190 
3.6. Країни Центральної та Південно-Східної Європи у другій половині XX ст.194 
3.7. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX ст.200 

««