Безкоштовна бібліотека підручниківРимське приватне право

Римське приватне право

Курс лекцій / Львів, 2009.- 136 c.

У книзі в стислій формі викладено курс лекцій з римського приватного права. Висвітлені поняття, предмет і система римського права, його джерела, розглядаються питання захисту приватних прав, сімейних правовідносин. Розкривається зміст речового права, значну увагу приділено зобов'язальному та спадковому праву.

Книга розрахована на студентів юридичних вузів та факультетів, буде корисна викладачам, науковим працівникам, а також всім, хто цікавиться проблемами римського права.

Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 
1. Предмет курсу “Римське приватне право” 
2. Рецепція римського права 
3. Причини рецепції римського права 
4. Рецепція римського приватного права в Україні 
Тема 2. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА 
1. Поняття та види джерел римського приватного права 
2. Звичай та звичаєве право 
3. Закон 
4. Преторське право 
5. Юриспруденція і юристи 
6. Постанови сенату 
7. Імператорські конституції 
8. Кодифікація Юстиніана 
Тема 3. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВО ОСОБИ 
1. Поняття особи та її право- і дієздатність 
2. Правове становище різних категорій населення Риму 
3. Юридичні особи 
Тема 4. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ 
1. Види сім’ї в Римі 
2. Шлюб та його види 
3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розривання 
4. Особисті та майнові відносини між подружжям 
5. Правові відносини між батьками і дітьми 
6. Опіка і піклування 
Тема 5. УЧЕННЯ ПРО ПОЗОВ (ПРОЦЕС) 
1. Поняття та особливості римського цивільного процесу 
2. Судочинство і судді 
3. Види цивільного процесу в Римі 
4. Оскарження та виконання судового рішення 
5. Особливі засоби преторського захисту 
6. Екстраординарний процес 
7. Поняття та види позовів 
8. Позовна давність 
Тема 6. РЕЧОВЕ ПРАВО 
1. Поняття речового і зобов’язального права 
2. Поняття та види речей 
Тема 7. ВОЛОДІННЯ 
1. Поняття та види володіння 
2. Набуття і припинення володіння 
3. Захист володіння 
Тема 8. ПРАВО ВЛАСНОСТІ 
1. Поняття та виникнення права власності 
2. Зміст права власності 
3. Обмеження права власності 
4. Види права власності 
5. Способи набуття і припинення права власності 
6. Захист права власності 

««