Безкоштовна бібліотека підручників



Етикет і сучасна культура спілкування
Шеломенцев В.М.

Етикет і сучасна культура спілкування

Навчальний посібник / Київ: Лібра, 2003.- 416 c.

У посібнику простежується виникнення і сутність етикету в кра­їнах Європи та Азії взагалі й християнського етикету зокрема. Вели­ку увагу приділено етикету сімейних взаємин, формуванню культури у дітей у сім'ї та школі, етикету ділових (службових) взаємин, нор­мам та правилам поведінки за різних етикетних ситуацій.

Книжка розрахована на широке коло читачів, які цікавляться та­ємницею духовного комфорту. Вона адресована викладачам вузів, аспірантам, учителям, студентам, учням шкіл, коледжів, ліцеїв, тех­нікумів, слухачам курсів, що спеціалізуються у сфері бізнесу й рин­кової економіки, а також тим, хто планує займатися підприємниць­кою діяльністю.

Передмова
Вступ21 
Розділ 1. Виникнення, розвиток і поширення етикету25 
1.1. Етикет стародавнього світу: Греція, Рим, Єгипет25 
1.2. Індійський етикет37 
1.3. Давньокитайський етикет46 
1.4. Етикет Японії59 
Розділ 2. Християнський етикет77 
2.1. Виникнення і сутність християнського етикету77 
2.1. Виникнення і сутність християнського етикету (продовження)106 
2.2. Моральні норми й принципи християнського етикету114 
2.3. Християнський етикет і його роль у практичному вихованні людини135 
2.4. Поширення християнського етикету в Україні та Росії149 
Розділ 3. Етикет сімейних взаємин166 
3.1. Культура спілкування подружжя в сім´ї166 
3.2. Навчання дітей етикету в сім´ї та школі192 
3.3. Культура взаємин батьків і дітей206 
Розділ 4. Норми мовного спілкування. Гарний тон і гарні манери224 
4.1. Культура мовного спілкування224 
4.2. Культура одягу й етикет гостинності245 
4.3. Кому і що дарувати269 
4.4. Правила поведінки у громадських місцях278 
4.5. Гарні манери і правила поведінки у місцях видовищ283 
4.6. Етикетні ситуації у сфері обслуговування288 
4.7. Правила поведінки у транспорті та місцях відпочинку298 
Розділ 5. Етикет ділових (службових) взаємин312 
5.1. Службовий етикет, яким він має бути312 
5.2. Особливості ділового етикету в зарубіжних країнах317 
5.3. Етикет керівника і підлеглого339 
5.4. Службові бесіди, телефонні розмови, листи351 
5.5. Мовний етикет ділового листування372 
5.6. Діловий етикет у світовій рекламній діяльності374 
5.7. Етикет прийому відвідувачів і ведення службового засідання379 
5.8. Взаємини між товаришами по службі387 
5.9. Культура одягу392 
Замість післямови399 

««