Безкоштовна бібліотека підручниківРелігієзнавство
Толстенко С.М.

Релігієзнавство

Курс лекцій / Харків: ХНАМГ, 2006.- 103 c.

Пропонований курс лекцій з релігієзнавства має на меті допомогти студентам у вивченні даного курсу.
Лекційний курс складається з 7 тем. По кожній темі представлений скорочений виклад навчального матеріалу, а також запропоновані теми рефератів для самостійної роботи. До кожної теми вказана навчальна й наукова література, є також загальний список літератури з курсу.

Вступ 
Тема 1. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна 
Тема 2. Релігія як суспільне явище 
Тема 3. Родоплемінні (первісні) релігії 
Тема 4. Національні релігії 
Тема 5. Світові релігії 
Християнство 
Іслам 
Тема 6. Роль релігії в сучасному суспільстві 
Тема 7. Релігійне життя в Україні 
Історія і сучасний стан релігійних вірувань та конфесій в Україні 
Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні 

««