Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна профілактика
Парфанович І.І.

Соціальна профілактика

Курс лекцій / Тернопіль, ТДПУ, 2009.- 159 c.

Лекція 1. Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави 
1.Сутність соціальної профілактики. 
2. Об’єкти та суб’єкти соціальної профілактики 
3. Рівні профілактики 
4. Нормативно-правова база держави в напрямку профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі 
Лекція 2. Організаційні основи та планування соціальної профілактики 
1. Завдання і принципи соціальної профілактики 
2. Напрями соціально-профілактичних заходів 
3. Типологія заходів соціальної профілактики, що застосовуються в межах держави 
4. Комплексне планування соціальної профілактики 
5. Моделі та складові профілактичних програм 
Лекція 3. Методи та форми соціально-профілактичної роботи 
1. Завдання профілактичної роботи системи служб соціальної роботи 
2. Методика соціально-профілактичної роботи. 
3. Форми роботи з профілактики негативних явищ 
Лекція 4. Система соціальної профілактики в практичній діяльності соціальних служб 
1. Проблеми й недоліки профілактичної роботи соціальних служб на сучасному етапі 
2. Особливості профілактики негативних явищ у практичній діяльності працівників соціальних служб 
3. Взаємодія соціальних служб з питань профілактики з організаціями-партнерами 
4. Соціально-профілактична робота в системі практичної діяльності соціальних служб 
5. Участь волонтерів у профілактичній діяльності 
Лекція 5. Профілактика злочинності 
1. Стан правопорушень та злочинності в суспільстві 
2. Поняття, принципи та форми профілактики злочинності 
3. Індивідуальні профілактичні заходи 
Лекція 6. Профілактика незайнятості 
1. Зайнятість населення як соціальна проблема 
2. Основні принципи соціальної профілактики незайнятості населення 
3. Державні гарантії права на вибір виду діяльності 
4. Регулювання та організація зайнятості населення 
5. Компенсації і гарантії при втраті роботи 
Лекція 7. Профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу 
1.Стан захворювання на алкоголізм, наркоманію 
2. Зміст, програма та умови проведення соціальної профілактики алкоголізму, наркоманії 
3. Види та форми соціальної профілактики алкоголізму, наркоманії 
4. Профілактика ВІЛ/СНІДу 
Лекція 8. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом 
1. Стан захворювань, що передаються статевим шляхом 
2. Правове забезпечення профілактики венеричних захворювань 
Лекція 9. Профілактика бездоглядності та безпритульності в українському суспільстві 
1. "Діти вулиці", їх шлях на вулицю 
2. Причини появи соціального явища “діти вулиці” 
3. Соціально-правові основи захисту дітей, що потребують, соціально-педагогічної допомоги 
Лекція 10. Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки 
1. Поняття і система віктимологічної профілактики 
2. Форми та методи віктимологічної профілактики 
3. Особа потерпілого та її правовий захист 
4. Класифікація жертв злочинів 
5. Механізм суїцидальної поведінки 
Лекція 11. Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві 
1. Теоретичні основи необхідності духовного розвитку людини як складової профілактики негативних явищ в суспільстві 
2. Самовиховання в системі розвитку людини 
3. Від самопізнання до духовного розвитку особистості 
4. Духовний розвиток: рівні, заходи підтримки й активізації 
5. Створення умов для духовного розвитку людини 

««