Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика
Парфанович І.І.

Соціальна діагностика

Курс лекцій / Тернопіль, ТДПУ, 2009.- 182 c.

ТЕМА 1. Соціальна діагностика як навчальна дисципліна. 
1.1. Мета, завдання соціальної діагностики як науки, навчальної дисципліни і технології соціально-педагогічної роботи. 
1.2. Принципи соціальної діагностики 
1.3. Місце, роль і значення соціальної діагностики 
1.4. Вимоги до професійного рівня соціального діагноста 
ТЕМА 2. Соціальні проблеми та соціальна діагностика 
2.1. Поняття соціальної норми і соціальної патології. 
2.2. Класифікація соціальних проблем 
2.3. Характер соціальної проблеми як визначальний чинник у діяльності соціального педагога 
ТЕМА 3. Рівні соціальної діагностики 
3.1. Класифікація рівнів соціального діагнозу 
3.2. Соціальний діагноз на загальнодержавному рівні 
3.3. Специфіка соціального діагнозу на регіональному рівні та у закладах соціального обслуговування населення 
ТЕМА 4. Становлення соціальної діагностики 
4.1. Історія становлення соціальної діагностики як елемента соціальної політики 
4.2. Засоби соціальної діагностики: виникнення, інтерпретація поняття 
ТЕМА 5. Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі 
5.1. Вимоги, що ставляться до застосування методів діагностики 
5.2. Характеристика методів діагностики 
ТЕМА 6. Технологія соціального діагнозу 
6.1. Алгоритм технології соціального діагнозу 
6.2. Вимоги щодо здійснення соціальної діагностики 
6.3. Етапи здійснення соціальної діагностики 
6.4. Соціально-педагогічне прогнозування 
ТЕМА 7. Методика діагностики мікроcоціального середовища особи 
7.1. Соціальне середовище як необхідна умова соціалізації особистості 
7.2. Класифікація проявів соціального середовища 
7.3. Структура, етапи, завдання, зміст діагностики мікросередовища 
7.4. Методика організації соціально-педагогічного комплексу (СПК). 
ТЕМА 8. Соціальна діагностика в роботі з клієнтом 
8.1. Особливості соціального діагнозу особи 
8.2. Структура й методика соціального діагнозу особи 
ТЕМА 9. Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім’єю 
9.1. Особливості соціального діагнозу сім’ї. 
9.2. Методика діагностики сім´ї 
9.3. Діагностування сім’ї на рівні її підсистем 
9.4. Документування результатів соціального діагнозу сім’ї 
ТЕМА 10. Методика діагностики підліткових і юнацьких груп 
10.1. Загальна характеристика соціального діагнозу об’єднань неповнолітніх 
10.2. Соціальний діагноз в роботі соціального педагога з групами неповнолітніх різної спрямованості 
10.3. Соціальний діагноз неформальних об’єднань 

««