Наукова бібліотека України


Loading
Краєзнавство історія міст та сіл України

ОпілляОпілля

Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника ’’Давній Галич” Галич,2010

У монографії опубліковано матеріали, зібрані науковими співробітниками Національного заповідника "Давній Галич" під час роботи етнографічного загону (керівник Я. Клюба ) постійно діючої науково-дослідної експедиції у селах Галицького, Рогатинського, Тисменицького районів Івано-Франківської області.

Для істориків, етнографів, краєзнавців.

Редакційна колегія: ІЯ. КЛЮБА, І. О. БЕРЕГОВСЬКИЙ, Л. БОЙКО, В. ДІДУХ, І. ДРАБЧУК, Л. МИХАЛЬЧУК, С. ПОБУЦЬКИЙ, Т. ТРІЩ
Літературний редактор: Любов БОЙКО Технічний редактор: Тарас ТРІЩ Комп ’ютерний набір: Оксана МЕДВІДЬ Коректор: Іван ДРАБЧУК Світлини: Володимир ДІДУХ, автори
Відповідальний за випуск: Володимир ДІДУХ ISBN - 966-8090 - 25 - X

© Автори, 2010 © Національний заповідник ’’Давній Галич”, 2010

1 Вступ
2 Фізико-географічні умови Опілля
3 Опільський говір: спроба узагальнення
4 Народна архітектура Опілля
5 Дерев’яна сакральна архітектура Опілля
6 Опільський народний одяг
7 Домашні промисли та ремесла
8 Опільська вишивка
9 Опілля в дослідженнях українських та зарубіжних вчених
10 Післямова