Наукова бібліотека України


Loading
Краєзнавство історія міст та сіл України

Ігор Любчик Через роки і долі.
(Нарис історії села Липівка).

Івано-Франківськ: 2002. 

Село Липівка, розташоване на берегах річки Стримби, сягає своїми витоками у глибину віків.

Уродженець цього села Ігор Любчик пропонує своє історико-краєзнавче дослідження, де на широкій джерельній базі розкриває читачеві маловідомі сторінки з історії цього села.

Книга багато ілюстрована, стане в пригоді вчителям історії, краєзнавцям та широкому колу читачів.
1 Розділ І. Огляд джерел і літератури
2 Розділ II. З глибини віків
3 розділ III. Ляцьке-Шляхецьке в період Австро-Угорщини (1772 - 1918) Соціально-економічний розвиток села в другій половині XVIII - І половині XIX ст.
4 Розділ IV. Літопис села у XX ст.
5 Розділ V. Розвиток культури в селі
6 Розділ VI. Знайте наших
7 ПОСИЛАННЯ НА ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРУ.