Наукова бібліотека України


Loading
Ось відомості про село Братківці, фіксовані у «шематизмах» і фондах Івано-Франківського обласного архіву
Краєзнавство - Братківці - Івано-Франківська область

В різні часи наше село належало до різних адміністративно- територіальних формувань:

—       1832 року село належало до циркулу Станиславів, домінії Камінне;

—    з 1854 року до Станиславівського округу, Тисменицького повіту, Станиславівського окружного суду;

—     1858 р. в Братківцях Станиславівського округу Тисменицького повіту була парохіальна школа. Населення 996 жителів. Більша майнова власність належала Якову Глуховському;

—    1871 р. в Братківцях Тлумацького повіту була школа, населення 1001 особа, у т.ч. два римо-католики;

—      1887 р. в с. Братківцях Тлумацького повіту була державна школа, дітей греко-католиків шкільного віку — 103;

—    1895 р. в с. Братківцях Станіславського повіту була однокласна школа;

—     1914 р. в с. Братківцях Станіславського повіту була двокласна школа;

—     1918 р. село входило до Товмацького повіту.

Дані про населення с. Братківці від 30 вересня 1921 року. Будинків 289; населення 1460; (чол. 693, жін. 767), римо-католиків 50, греко- католиків 1386, євреїв 24, поляків 50, німців 5.

Загальна площа 16,61 кв. км, земельних ужитків 13,87 кв. км, орної землі 11,47 кв. км.

1926/1927 p.p. в c. Братківцях Станіславського повіту Станіславського округу проживало 1460 чол., був кожаний завод (грабарня).

1931 р. було 376 будинків, населення 1895 чол. За 10 років (1921- 1931 p.p.) населення села зросло на 435 чоловік.

З 1934 р. с. Братківці належало до Черніївської ґміни.

Динаміка чисельності населення Братківців

 Як бачимо, з роками збільшувалась кількість жителів села. Для збільшення вдвічі населення знадобилось аж 77 років! (1858-1935).

Відповідно розбудовувалося село, ставало все більше обжитих дворів. Наприклад, в 1921 році нараховувалось 289 будинків, а через десять років їх число зросло до 376.

І тільки в часи німецької окупації кількісний склад населення зазнав деяких змін.

Частина молоді була вивезена до Німеччини, частину німці розстріляли у селі, деякі вступили до лав Української Повстанської Армії (УПА).

Починаючи з 1944 року, багато жителів села було засуджено за участь в УПА або зв’язок з нею, а їх родини вивезено до Сибіру чи в інші місця заслання колишнього СРСР. Однією з причин зменшення чисельності населення Братківців у 70-80-х роках XX ст. був масовий виїзд молоді до міст на навчання та роботу.

З 1939 року по 1941 рік село належало до Лисецького району, з 1941 року по 1944 рік до Станиславівського староства, з 1944 року до Лисецького району, з 1963 року — до Богородчанського, Тлумацького, Івано-Франківського, а тепер Тисменицького районів.

1886   р.

Братковець, С. Пар. Ц. св. Параскевіи, отд. огь катедр. 10 к, дерев, и благ. 1846. Метрики має огь р. 1770. Домт> пар. дерев., вьіст. р. 1886. Патронь: П.Т. Наслідники Якова Глуховского.

Парохь: Володимир Козоровский, род. 1853, рук. 1876, инст. 1875,

ж. Число душь гр.-кат.Ю25.

Дотація пар.: орн. поля 21 мор., сінож. 71 мор. Додатково 250 злр. 52 кр. а.в.

Пов. Стар. Товмачь, поч. Тисьмениця.

1888 р.

Те саме, що в 1886 р.

Число душ гр.-кат. 1025. Школа етатова. Дітей шкільного віку 115.

1891  р.

Братковц-ь, (Bratkowce) С. Пар. Ц. св. Параскевіи, отд. огь катедр. 10 к., дерев., вьіст. и благ. р. 1846. Метрики має огь р. 1770. Домг> пар. дерев., вьіст. р. 1886.

Патронь: П.Т. Наслідники Якова Глуховского.

Парох-ь: Пр. О. Теодорь Грицьіна, род. 1826, рук. 1852, інст. 1888, жен.

Число дуцгь гр.-кат. 1049.

Школа етат. сист. Дьтей гр.-кат. в-ь віку шк. 126.

Дотація пар.: орн. поля 21 мор., сінож. 71 мор. Додатовг. конгр. 373 злр. 56 кр. а.в.

Ц. к. Староство и почта: Станиславовь.

1892  р.

Братковц-ь, (Bratkowce) С. Пар. Ц. св. Параскевіи.

Патронь: П.Т. Наслідника Якова Глуховского.

Парох-ь: Пр. О. Теодор-ь Грицьіна, род. 1826, рук. 1852, инст. 1888, жен.

Число душь гр.-кат. 1063, обр. лат. 12, жид. 30.

Школа етат. сист.

Дотація пар.: орн. поля 21 мор., сінож. 71 мор. Додатокг> конгр. 373 злр. 56 кр. а.в.

Ц. к. Староство и почта: Станиславов-ь.

1894 р.

Братковц-ь, (Brankowce) С. Пар. Ц. св. Параскевіи.

Патронь: П.Т. Наслідники Якова Глуховского.

Парохг>: Пр. О. Теодор-ь Грьїцина, род. 1826, рук. 1852, инст. 1888, жен.

Число душ-ь гр.-кат. 1071.

Школа етат. сист.

Дотація пар., орн. поля 21 мор. 724 сяж., сінож. 91 мор. Додаток-ь конгр. 471 злр. 56 кр.

Ц. к. Староство и почта Станиславов-ь.

1898  р.

Братківці. Церква св. Параскевії. Патрон: Богдан Богосевич. Парох

о. Михайло Вальницький, род. 1859, рукоп. 1883, число душ гр.-кат. 1110.

1899  р.

Число душ гр.-кат. 1120, лат. 18, жидів 29.

1900   р.

Вицедекані»:

Всч. О. Михаиль Вальницкій, префекгь касьі деканальной вдові» и сироть, Ординар, комисарі» ві> справах!» сервитутовьіхі», парохі» вг> Братковцяхі», сь отзн. крьілош.

Братковець (Bratkowce). Село. Пар. Церк. св. Параскевіи, вьіст. 1846 р.

Патроні»: П.Т. Богдані» Богосєвичь.

Парохі»: Всч. О. Михаиль Вальницкій, род. 1859, рукоп. 1883, жен., які» вьісше.

Число душь гр.-кат. 1126, лат. 18, жид. 29.

Школа етат. сист.

Дотація пароха: орного поля 21 морг. 724 кв. сяжн., сінож. 91 морг.

Додаток* конгр. 471 злр. 56 кр.

Ц. к. Староство, Судь, Уряді» податковьій и почта Станиславові», стація тель. и желізн. Браковці».

1903 р.

Патрон: П.Т. Богдан Боргосевич. Парох: о. Григорій Боднарук. Число душ гр.-кат. 1160. Школа однокласна.

1905   р.

Братківці. Село. Пар. церква св. Параскевії, вист. 1846 p., дерев’яна. Патрон: Богдан Богосевич. Парох: Пр. о. Григорій Боднарук, род. 1866, рук. 1892, інст. 1902, жен. Число душ гр.-кат. 1181, лат. 18, жид. 29. Школа етат. сист. 1 кл.

Дотація пароха: ораного поля 21 морг 274 сяжн., сінож. 91 морг. Додаток конгр. 984 К., процент від цінних паперів 60 К 56 Г., подат. 81 К 20 Г.

Ц.к. староство, суд. Уряд податковий і почта Станиславів, станція, тел. і жельзн. Братковцьі.

1906   р.

Гром. каса позичкова, читальня «Просвіта», членів 15, голова Іван Краснецький, господар. При церкві братство тверезості.

1907   р.

Число душ гр.-кат. 1222. біб. о І. Костюк.

1910 p.

Братковць. Село. Пар. Церк. св. Параскевіи, вьіставл. 1846 p., дерев.

Патрон-ь: П.Т. Богдан-ь Богосевичь.

Парох-ь: Всч. О. Григорій Боднарукь, род. 1866, рукоп. 1892, инст. 1902, жен.

Число душ-ь гр.-кат. 1296, лат. 18, жид. 29.

Школа етат. сист. 1-кляс., язьїк-ь вьікладовьій рускій. Громадска каса пожичкова. Читальня Просвітьі. Читальня им. Качковского. Товариство «Січ-ь». При церкві брацтво тверезости.

Дотація пароха: орного поля 26 морг., сіножати 62 морг., пасовиска 19 морг., ліса 5 морговг.. Додаток-ь конгр. 984 К., % водь цінньїхь паперові. 60 К. 56 г., 2 фундацій богосл. им. Кісілевскихь на 440 К., з-ь того % 17 К. 60 г. фундація богосл. им. Якова Качур-ь 2 морги 1264 кв. сяжн. поля, податокг. 81 К. 20 Г.

Ц. к. Староство, Судь, Урядь податковьій и почта Станиславов-ь, стація тел-ь. и желізн. Братковц-ь 2 кльм.

1912 р.

Братковц-ь. Село. Пар. Церк. св. Параскевіи, вьіставл. 1846 p., дерев.

Властитель: Израилить:

Парох-ь: Всч. О. Григорій Боднарукь, род. 1866, рук. 1892, инст. 1902, жен.

Число душь гр.-кат. 1464, лат. 79, жид. 30.

Школа етат. сист. 2-кляс, язьїк-ь вьікладовьій рускій. При церкві, брацтво тверезости.

Дотація пароха: орного поля 26 морг., сіножати 62 морг., пасовиска 19 морг, льса 5 моргів-ь. Додаток-ь конгр. 984 К., % водь цінньїх-ь паперов-ь 60 К. 56 Г., 2 фундація богосл. им. Кісілевских-ь на 440 К., з-ь того % 17 К. 60 Г. фундація богосл. им. Якова Качур-ь 2 морги 1264 кв. сяжн. поля, податок^ 81 К. 20 г.

Ц.к. Староство, Судь, Урядь податковьій и почта Станиславов-ь, стація тел-ь. и желізн. Братковц-ь 2 кльм.

1930 р.

Братківці. Село. Парохія. Церков св. Параскевії, дерев’яна, вистроєна 1846 р. — Патрон — Распарцельовано, Парох: о. Григорій Боднарук, род. 1866, рукопокладен 1892, інст. 1902, жен. Число душ 1474, лат. 6 родин, жид. З родини. Школа етатова, сист.

3-клясова, руска. Братство тверезости. Воєвод. Станіславів, Староство, суд, каса скарб, і почта Станіславів, телег. і жел., Братківці 2 км.

1935 р.

Братківці. Село. Парохія. Церков св. Параскевії, дер., вист. 1846.

—        Патрон: Розпарцельовано. — Парох: о. Григорій Боднарук, род. 1866., рукоп. 1892, інст. 1902, жен. — Ч. д. гр.-кат. 1904, лат. 7, жид.

4    родини, євангеликів 1 родина. — Школа етатова систем., 4-клясова, мова викладова українська. Брацтво тверезости. — Воєвод. Станиславів, Староство, Суд. Каса скарб, і почта Станиславів, тел. і зал. Братківці 2 км.

1995 р.

Братківці. П-хія Св. муч. Параскеви, 1846. Гр.-кат. 2070. Парох

о. Володимир Дорош, нар. 1941, рук. 1990.
Пошук по ключовим словам схожих робіт: