Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

1.11. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами


Однією з форм міжнародних економічних відносин (табл. 1.11.1) є міжнародна торгівля фінансовими інструментами, що охоплює торгівлю валютою і цінними паперами, дериватами, кредитами та міжнародні розрахунки. У міжнародній практиці вона реалізується через систему валютно-фінансових відносин, яка містить валютну і фінансову складові. Окремим елементом є міжнародні розрахунки. Це безготівкові розрахунки за грошовими зобов´язаннями та вимогами, які виникають внаслідок міжнародних відносин.

Міжнародна торгівля фінансовими інструментами як форма міжнародних економічних відносин має свої особливості, оскільки охоплює власне торгівлю специфічними товарами (валюта, цінні папери тощо) та забезпечує обслуговування міжнародного руху товарів і факторів виробництва. У зв´язку з цим доцільно розглядати окремо світову валютну систему та міжнародні кредитні відносини.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка