Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

1.7.2. Структура платіжного балансу


Згідно із останнім п´ятим Порадником зі складання платіжного балансу, який був випущений МВФ у 1993 p., усі статті стандартного ПБ поділяються на 2 групи залежно від економічної природи угод:

1) рахунок поточних операцій (current account balance), який відображає міжнародний рух реальних матеріальних міжнародних цінностей (передусім товарів та послуг);

2) рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій (capital account balance), який показує джерела фінансування руху реальних матеріальних цінностей (табл. 1.7.1).

 

Таблиця 1.7.1. Платіжний баланс: стандартні компоненти

1. РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

Кредит

Дебет

А. Товари і послуги

а) товари

1. Експорт/імпорт товарів

2. Товари для подальшої обробки

3. Ремонт товарів

4. Товари, що купуються в портах транспортними організаціями

5. Немонетарне золото

5.1. Золото як засіб нагромадження

5.2. Інше

б) послуги

1. Транспортні послуги

1.1. Морський транспорт

1.2. Повітряний транспорт

1.3. Інші види транспорту

2. Поїздки

2.1. Ділові

2.2. Особисті

3. Послуги зв´язку

4. Будівельні послуги

5. Страхові послуги

6. Фінансові послуги

7. Комп´ютерні та інформаційні послуги

8. Роялті та ліцензійні платежі

9. Інші ділові послуги

9.1. Перепродаж товарів за кордоном та інші послуги

9.2. Операційний лізинг

9.3. Різні ділові, професійні та технічні послуги

10. Послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку

10.1. Аудіовізуальні і пов´язані з ними послуги

10.2. Інші послуги у сфері культури та відпочинку

11. Інші державні послуги

 

 

В. Доходи 

1.  Оплата праці 

2.  Доходи від інвестицій 

2.1. Прямі інвестиції

2.1.1. Доходи на участь у капіталі

2.1.1.1. Дивіденди і розподілений прибуток

2.1.1.2. Реінвестовані доходи і нерозподілений прибуток

2.1.2. Доходи за борговими зобов´язаннями

2.2. Портфельні інвестиції

2.2.1.          Доходи на капітал (дивіденди)

2.2.2.          Доходи за борговими зобов´язаннями (проценти)

2.2.2.1. Облігації та інші боргові зобов´язання

2.2.2.2. Інструменти грошового ринку і фінансові деривати

2.3. Інші інвестиції

 

 

С. Поточні трансферти

1.  Сектор державного управління 

2.  Інші сектори 

2.1. Грошові перекази тих, хто працює

2.2. Інші трансферти

 

 

2. РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ І ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Кредит 

Дебет 

А. Рахунок операцій з капіталом

1. Капітальні трансферти 

1.1. Сектор державного управління

1.1.1.          Анулювання боргу кредитором

1.1.2.          Інше

1.2. Інші сектори

1.2.1.          Трансферти мігрантів

1.2.2.          Анулювання боргу кредитором

1.2.3. Інше

2. Купівля/продаж невиробничих нефінансових активів 

 

 

В. Фінансовий рахунок

1. Прямі інвестиції

1.1. За кордон

1.1.1. В акціонерний капітал

1.1.2. Реінвестовані доходи

1.1.3. Інший капітал

1.1.3.1. Вимоги до закордонних філій

1.1.3.2. Зобов´язання перед закордонними філіями

1.2. У внутрішню економіку

1.2.1. В акціонерний капітал

1.2.2. Реінвестовані доходи

1.2.3. Інший капітал

2. Портфельні інвестиції

2.1. Активи

2.1.1. Цінні папери, що забезпечують участь у капіталі

2.1.2. Боргові цінні папери

2.1.2.1. Облігації та інші боргові зобов´язання

2.1.2.2. Інструменти грошового ринку

2.1.2.3. Фінансові деривати

2.2. Зобов´язання

2.2.1. Цінні папери, що забезпечують участь у капіталі

2.2.1.1. Банки

2.2.1.2. Інші сектори

2.2.2. Боргові цінні папери

2.2.2.1. Облігації та інші боргові зобов´язання

2.2.2.2. Інструменти грошового ринку

2.2.2.3. Фінансові деривати

3. Інші інвестиції

3.1. Активи

3.1.1. Комерційні кредити

3.1.2. Позики

3.1.3. Готівка та депозити

3.1.4. Інші активи

3.2. Зобов´язання

3.2.1. Торговельні кредити

3.2.2. Позики

3.2.3.          Готівка та депозити

3.2.4.          Інші активи

4. Резервні активи

4.1. Монетарне золото

4.2. Спеціальні права запозичення

4.3. Резервна позиція МВФ

4.4. Іноземна валюта

4.4.1. Готівка та депозити

4.4.1.1. В органах грошового регулювання

4.4.1.2. В банках

4.4.2. Цінні папери

4.4.2.1. Акції

4.4.2.2. Облігації та інші боргові зобов´язання

4.4.2.3. Інструменти грошового ринку та фінансові деривати

4.5. Інші вимоги 

 

 

 

В аналітичних цілях усі статті ПБ поділяться на такі, які записуються:

1)"над рискою" ("above the line"), які показують рух матеріальних цінностей і рух капіталу, за винятком зміни міжнародних резервів;

2)"під рискою" ("below the line"), які показують зміни запасів міжнародних резервів уряду та ЦБ.

Окремою специфічною статтею ПБ є чисті помилки та пропуски.

Чисті помилки та пропуски (referrers and omissions) — це стаття ПБ, яка показує помилки, зроблені у записах окремих платежів та пропуски платежів в інших статтях ПБ; вона необхідна для вирівнювання дебету та кредиту, для зведення до нуля різниці між активами та пасивами.

Наприклад, торгові кредити записані у короткостроковий капітал, але відстежити їх використання, тобто визначити, який саме імпорт було куплено за їх рахунок, не є можливим. У такому випадку в ПБ кредит за даною угодою записано, а дебетового запису немає, він пропущений.

Або інший приклад: отримання торгових кредитів записується за даними кредитора, а їх використання на імпорт товарів — за національною митною статистикою. У даному випадку дебет і кредит за одним і тим самим записом отримано з різних джерел, які відрізняються методологією складання, отже, або дебет, або кредит такого запису ПБ оцінено з помилкою.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка