Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

1.5.6. Зовнішня торгівля України


Після здобуття незалежності Україна веде активну зовнішньоторговельну політику. Вже у 1993 р. вона провадила торговельні операції більш ніж з 180 країнами світу. Зовнішня торгівля має для України велике значення. Так, якщо у США і Японії експорт у структурі ВВП становить близько 10 %, у Франції та Польщі — 20 %, то в Україні у 1997 р. частка експорту товарів становила 31 %, а послуг — близько 10 % від ВВП. Тобто, 40 % робочих місць у нашій країні існують завдяки експорту товарів та послуг. Стан зовнішньої торгівлі реально відображає ситуацію, яка склалася в економіці України. Динаміку зовнішньої торгівлі України у 1992—1999 pp. наведено в табл. 1.5.2.

 

Таблиця 1.5.2. Обсяги зовнішньої торгівлі України в поточних цінах, млрд. дол. США

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Експорт

11,3

10,8

12,9

13,1

14,1

12,8

13,7

12,5

Імпорт

11,9

12,7

14,1

15,9

18,2

15,2

16,3

12,9

Сальдо

-0,6

-1,9

-1,2

-2,8

-4,1

-2,4

-2,6

-0,4

 

Наведені дані свідчать про відносну стабільність зовнішньої торгівлі України протягом 1992—1999 pp., що не є добрим знаком для країни, економіка якої значною мірою залежить від експортно-імпортних відносин.

Зовнішньоекономічні зв´язки України здійснюються у складних умовах, на які впливають зовнішні і внутрішні фактори. Це погіршення кон´юнктури на традиційних для українських товарів зовнішніх ринках (перш за все — Росії), а також пасивна позиція влади України щодо розробки стратегії розвитку конкурентно-спроможного експортоорієнтованого національного товаровиробника, падіння національного виробництва тощо. Не сприяли розвитку зовнішньої торгівлі і бартерні операції, частка яких у зовнішньоекономічній діяльності в певні роки була значною (табл. 1.5.3).

 Таблиця 1.5.3. Обсяги бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності України

Бартер

1997

1998

1999

млн дол.

%

млн дол.

%

млн дол.

%

Товарообіг

3162

9,0

2000

6,7

804

3,2

Експорт

1478

9,6

943

6,9

444

3,6

Імпорт

1684

8,6

1057

6,5

360

2,8

Сальдо

-206

 

-114

 

84

 

 

У 1997 р. на бартерних умовах обсяг експорту товарів становив 9,6 %, а імпорту — 8,6 %. Лише внаслідок втручання державних органів значно скоротився обсяг експортно-імпортних операцій і в 1999 році вони становили відповідно 3,6 % і 2,8 %.

Структура українського експорту неефективна, в імпорті переважають товари, які в достатній кількості виробляються або можуть вироблятись в Україні (табл. 1.5.4).

 

Таблиця 1.5.4. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 1999 р.

Найменування груп товарів

Експорт

Імпорт

млн дол.

%

млн дол.

%

Усього

12 463

100,0

12 945

100,0

У тому числі

 

 

 

 

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва

1418

11,4

902

7,0

Продукція паливно-енергетичного комплексу

1057

8,5

5441

42,0

Продукція хімічної та пов´язаних з нею галузей промисловості

1384

ИД

1459

11,3

Деревина та вироби з неї

313

2,5

397

3,1

Промислові вироби

593

4,8

635

4,9

Чорні та кольорові метали і вироби з них

4874

39,1

409

3,1

Машини та устаткування

1388

11,1

2255

17,4

Різне

1436

11,5

1447

11,2

 

У товарній структурі експорту переважають сировина та товари первинної обробки: чорні метали, добрива, продукти неорганічної хімії, вироби з чорних металів, цукор та кондвироби з цукру, хоча експортуються і готові вироби — ядерні реактори, котли, обладнання, механізми, засоби наземного транспорту, електричні машини тощо. Експорт товарів обробної промисловості обмежений внаслідок їх низької конкурентоспроможності.

В імпорті України переважає мінеральне паливо, нафта, продукти їх перероблення, ядерні реактори, котли, обладнання, механізми, засоби наземного транспорту, електричні машини і обладнання. Значна частка в імпорті припадає на машини й устаткування, обчислювальну і оргтехніку, товари народного вжитку, продукти і сировину для їх виробництва.

Структуру зовнішньої торгівлі товарами України з країнами світу наведено у таблиці 1.5.5.

 

Таблиця 1.5.5. Зовнішня торгівля товарами, млн. дол.

Країни

Експорт

Імпорт

1996

1998 

1999 

1996

1998 

1999 

Всього

14 400,8

12 637,4

11 581,6

17 603,4

14 675,6

11846,1

Країни СНД, всього

7405,2

4202,3

3252,2

11175,9

7897,0

6743,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Білорусь

722,5

548,0

345,7

384,5

352,9

343,5

Російська Федерація

5577,4

2905,5

2396,4

8816,6

7064,3

5592,2

Туркменистан

274,0

221,1

102,1

1541,2

1,3

481,0

Країни Балтії

263,4

230,8

167,0

287,4

382,0

196,0

Інші країни світу

6732,2

8204,3

8162,4

6140,1

6396,6

4906,0

Європа, всього

3193,5

3762,2

3623,2

4368,2

4616,5

3350,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Італія

344,6

550,2

459,4

341,8

408,6

276,5

Німеччина

421,9

638,7

560,1

1068,7

1263,6

942,9

Польща

362,7

313,1

301,4

510,7

486,2

258,5

Азія, всього 

2711,0

2997,0

3183,8

668,8

879,1

756,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Китай

768,1

737,4

730,4

90,2

123,1

110,4

Туреччина

408,7

696,3

673,4

109,8

135,7

142,7

Японія

81,3

57,5

59,5

114,9

113,8

98,7

Африка 

209,3

562,0

617,1

141,5

118,7

157,8

Америка 

598,3

865,4

692,4

931,0

755,5

588,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

США

376,3

502,0

535,9

569,8

590,3

401,6

Австралія і Океанія 

20,1

17,4

45,1

24,3

20,9

27,2

 

Більша частина експортно-імпортних відносин України у торгівлі товарами здійснюється з країнами СНД та Європи, на які у 1999 р. припадало відповідно 28,1 та 31,3 % експорту і 56,9 та 30,0 % імпорту. Водночас спостерігається зростання в експорті товарів з України частки країн Європи і зниження частки країн СНД. У торгівлі з країнами СНД понад 70 % експорту і 80 % імпорту припадає на Росію, а з країн Європи найвищі обсяги торгівлі з Німеччиною. Значними є обсяги торгівлі з США та Китаєм, причому майже завжди сальдо торговельного балансу України є позитивним.

Сьогодні близько 21 % українського експорту і 47 % імпорту пов´язано з російським ринком. Експорт Росії в Україну формується переважно за рахунок енергоносіїв, а також машин і обладнання. В російських закупівлях переважають продовольчі товари і сировина для їх виробництва (27 %), машини і обладнання (19 %), чорні і кольорові метали (9,5 %). На українському ринку Росія закуповує 14,2 % всіх імпортованих нею товарів.

Масштаби і динаміку російсько-українського співробітництва визначають різні чинники, насамперед близькість кордонів, мережа нафто- і газопроводів, що через Україну простягаються до Західної Європи, технологічна і сировинна взаємодія протягом багатьох десятиліть численних підприємств переробної галузі, їх глибока спеціалізація та кооперування.

Можливості розширення торговельних зв´язків між Росією і Україною далеко не вичерпані, насамперед в таких напрямках, як поглиблення співробітництва прикордонних областей в провідних галузях промисловості, зокрема в атомній енергетиці, удосконалення різних форм розрахунків підприємств і банків; перевезення зовнішньоторговельних вантажів різними видами транспорту; створення фінансово-промислових груп.

У зовнішньоторговельній політиці України значна увага приділяється диверсифікації торгівлі з країнами Європи, Азії та Америки. Цьому сприяють проведені переговори з ЄС та ЧЕС.

У 1999 р. розроблено Державну програму розвитку експортного потенціалу України, якою передбачено такі етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності:

— 2000—2001 pp. — підтримка металургійної промисловості, накопичення матеріальних і фінансових ресурсів, освоєння нових технологій та реконструкція виробництва;

— 2002—2005 pp. — збільшення інвестицій і кредитів, зменшення частки палива й сировини, збільшення експорту технологічних і конкурентноспроможних товарів.

Уже найближчим часом Україна прагне стати надійним торговим партнером для всіх зацікавлених країн.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка