Безкоштовна бібліотека підручниківКультурологія: теорія та історія культури
За ред. І.І. Тюрменко, О.Д. Горбула

Культурологія: теорія та історія культури

Навчальний посібник / Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 368 c.

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України. Є предметний покажчик. Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ
ТЕМА 1. СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ
1. Культурологія як наука та навчальна дисципліна
2. Еволюція поглядів на культуру
3. Сутність культури, її структура, функції та характерні ознаки12 
4. Традиційна і сучасна культура19 
ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА НАПРЯМИ В КУЛЬТУРОЛОГІЇ22 
1. Сучасні концепції культури22 
2. Аполлонійська та діонісійська засади європейської культури30 
3. Українська культурологічна думка35 
ТЕМА 3. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ46 
1. Підходи до визначення поняття "цивілізація". Співвідношення культури і цивілізації46 
2. Типологія цивілізацій49 
3. Цивілізація як етап розвитку культури. Техніка, культура та природа людини51 
ТЕМА 4. КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО58 
1. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства58 
2. Субкультура. Контркультура63 
3. Поняття культурної ідентифікації72 
4. Ідея рівноправності культур у сучасному світі75 
РОЗДІЛ II. ГЕНЕЗИС КУЛЬТУРИ83 
ТЕМА 1. ФОРМИ ІСНУВАННЯ ПРАДАВНІХ КУЛЬТУР83 
1. Антропо- та соціокультурогенез первісності83 
2. Духовне життя людини первісної доби88 
3. Світоглядні та художньо-естетичні особливості культури Месопотамії та Єгипту93 
ТЕМА 2. АНТИЧНА КУЛЬТУРА108 
1. Культура Стародавньої Греції: логос, чуттєвість, гармонія108 
2. Культурний феномен еллінізму: космополітизм та індивідуалізація (остання третина IV - І ст. до н.е.)117 
3. Традиції та спадкоємність культури Стародавнього Риму121 
4. Українська культура на перехресті скіфо-сарматського та античного світів 127 
5. Світове значення античної культури142 
ТЕМА 3. КУЛЬТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ: ВІЗАНТІЯ, ЄВРОПА, СЛОВ'ЯНИ, РУСЬ151 
1. Духовно-культурна спадщина Візантійської імперії151 
2. Європейська культура епохи Середньовіччя156 
3. Культура та дохристиянські вірування давніх слов'ян166 
4. Культура Київської Русі169 
ТЕМА 4. КУЛЬТУРА ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ183 
1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу183 
2. Ренесансний титанізм та його прояви189 
3. Ренесанс в українській культурі197 
ТЕМА 5. КУЛЬТУРА ДОБИ БАРОКО ТА ПРОСВІТНИЦТВА (XVII-XVIII ст.)213 
1. Риси новоєвропейської культури XVII ст. Просвітництво. Енциклопедизм213 
2. Художні стилі в європейській культурі XVII-XVIII ст.223 
3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Книгодрукування230 
4. Феномен українського бароко235 
ТЕМА 6. КУЛЬТУРА XIX СТОЛІТТЯ254 
1. Світоглядні засади та головні напрями розвитку європейської культури XIX ст.254 
2. Класицизм, романтизм, реалізм - провідні художні течії в культурі XIX ст.257 
3. Кризові явища в культурі другої половини XIX ст. та пошуки шляхів виходу з неї261 
4. Роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України першої половини XIX ст.267 
5. Місце Т. Г. Шевченка в українській і світовій культурах283 
6. Українська культура другої половини XIX - початку XX ст.290 
ТЕМА 7. КУЛЬТУРА XX СТОЛІТТЯ: ВИЗНАЧНІ ФЕНОМЕНИ. ХУДОЖНІ ТЕЧІЇ ТА СТИЛІ315 
1. Модернізм - культурний феномен XX ст.315 
2. Тоталітаризм і культура322 
3. Сучасна масова культура325 
4. Течія постмодернізму в культурі межі ХХ-ХХІ ст.327 
5. Український культурний Ренесанс та його загибель330 
6. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності (друга половина XX ст.)341 
7. Цілісність українського культурного простору: культура діаспори348 

««