Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник наукових статтей)

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (збірник наукових статтей)

Збірник праць / Київ, 2007.- 400 c.

1. Державна програма науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»: досвід, проблеми, перспективи 
2. Слово про учня (Пам’яті Юрія Зіновійовича Данилюка) 
3. Діяльність політичної цензури як форма ідеологічного контролю в Україні (1920—1930-ті рр.) 
4. Еволюція поглядів В. Леніна та А. Луначарського щодо функціонування політичної цензури 
5. Політичні репресії проти культурно-освітньої та наукової інтелігенції Поділля на початку 1920-х рр. 
6. Централізація розповсюдження видань як засіб ідеологічного впливу більшовиків на українське суспільство (січень - травень 1919 р.) 
7. Ліквідація науково-дослідних установ ВУАН з дослідження національних меншин України (II пол. 1920 1930-х рр.) 
8. Формування наукових шкіл в контексті функціонування тоталітарної системи в Україні (20—30-ті рр. XX ст.) 
9. Реакція представників інтелігенції України на справу «Спілки визволення України» (1929-1930 рр.) 
10. Депортація як форма боротьби з непролетарськими громадсько-політичними організаціями у 1920-х рр. 
11. «Контрреволюційна троцькістська група» в Інституті філософії в контексті справи «ВУАМЛІНу» 
12. До проблеми «українців-католиків» на Поділлі у 1920—1930-х рр. 
13. Поведінка сільських активістів під час суцільної колективізації та голодомору українського народу (1932—1933 рр.) 
14. Діяльність наукових установ ВУАН з дослідження єврейського населення в Україні (1920—1930 рр.) 
15. Репресії на Поділлі 1930-х років: українська та польська «лінії» 
16. Використання міфічних організацій як мотив проведення політичних репресій під час масової колективізації в 1930—1931 рр. (на прикладі «Трудової селянської партії») 
17. Інтелігенція міст Поділля — об’єкт репресивної політики більшовицької адміністрації в Україні, 1920-ті - початок 1930-х років 
18. Ян Саулевич (1897—1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років 
19. Оперативний наказ № 00447 НКВС СРСР та його виконання в УРСР: проблеми наукового дослідження 
20. Ян Саулевич (1897—1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років 
21. Становище дітей репресованих громадян в контексті політики державного терору (1937-1938 рр.) 
22. Особливості репресій в управлінських структурах УРСР в період «великого терору» (1937-1938 рр.) 
23. Масові політичні репресії в Київській області у 1937—1938 рр.: форми, методи, масштаби 
24. Діяльність УНКВД Вінницької області під час «великого терору» 1937-1938 рр. 
25. Справа «Контрреволюційної троцькістської терористичної організації на Україні» (1937—1938 рр.) 
26. Висвітлення теми репресій 1930-х років в УСРР на сторінках «Biuletynu Polsko-Ukraicskiego» 
27. Федір Ернст: невідома автобіографія початку 1930-х рр. 
28. «Чистки» керівної верхівки НКВС України (II пол. 30-х рр. XX ст.) 
29. Західноукраїнська еміграція в УСРР, 1930-ті роки: репресивний епілог 
30. Депортації як форма державного терору в Україні (1930—1950-ті рр.) спроба термінологічного та історіографічного аналізу 
31. Деякі аспекти політичних репресій другої половини 1940-х — початку 1950-х рр. на Чернігівщині 
32. Західноукраїнський селянин в умовах комуністичного режиму 1939—1953 рр.: пристосування та спротив 
33. Атеїстична пропаганда у контексті обмеження свободи совісті в західних областях України (1954—1959 рр.) 
34. Політичні репресії в Україні під час Угорської революції 1956 р. 
35. Соціально-політична реабілітація подільських «остарбайтерів» у період «хрущовської відлиги» 
36. Незгодні: події 1968 р. в Чехословаччині крізь призму архівно-слідчих справ КДБ УРСР 
37. Осмислення виборчого процесу в УРСР представниками дисидентського руху у другій половині 1950-х — 1970-х рр. 
38. Протестні настрої під час виборчих кампаній в УРСР (II пол. 1950-1970-ті рр.) 
39. Боротьба української діаспори за релігійну свободу в Україні (друга половина 70-х — 80-ті рр. XX ст.). 
40. Діяльність державних органів незалежної України щодо реабілітації жертв сталінських репресій 
41. Поширення інформації про реабілітацію жертв політичних репресій в УСРР—УРСР в інформаційному просторі незалежної України 
42. Репресії служителів церкви під час «великого терору» (на матеріалах Полтавської області) 
43. Документи органів державної безпеки УСРР—УРСР про діяльність релігійних конфесій у 1920—1950-х рр. 
44. Репресії духовенства на Одещині у 1940-1945 рр. (на матеріалах архіву УСБУ в Одеській області) 
45. Національна політика ВКП(б) в Україні 1930 -х років у висвітленні «Biuletynu Polsko-Ukrainskiego» 
46. Протистояння влади і нелегальних релігійних організацій на Вінниччині (І пол. 1970-х рр. XX ст.) 
47. Проблема ОУН—УПА та масових депортацій у повоєнний період в українській історіографії 
48. Реабілітації жертв державного терору (середина XX — початок XXI століття): історіографія проблеми 
49. «Великий терор» 1937—1938 рр. на сторінках науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» 

««