Безкоштовна бібліотека підручниківІван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць)

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць)

/ Камянець-Подільськ, 2008.- 300 c.

1. Торжество справедливості: історія назви 
2. Елементи язичництва в культурі східних церков та потреба їх дезавуації* 
3. Універсальність постаті митрополита іларіона (Івана Огієнка) 
4. На шляхах духовного визволення рідного народу (особливість стилю перекладу «біблії» І. Огієнка) 
5. Церковні послання митрополита іларіона (огієнка) канадського періоду (1947-1972 pp.) 
6. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) — богослов, теоретик і пастирський дорадник 
7.Містерії митрополита Іларіона 
8. Патріарх Йосиф Сліпий та його вклад у розбудову української держави 
9. Дослідження діяльності Івана Огієнка на посаді ректора Кам´янець-Подільського державного українського університету 
10. Проблема української мови у творчому доробку Анатоля Свидницького 
11. Вчення І. Огієнка про мету людського життя, цінність людини і її обоження 
12. Живе багатство української мови (матеріали до словника епітетів мови І. Огієнка) 
13. Утвердження світогляду нації як головної політичної цінності українського державотворення 
14. Студентство Кам´янець-Подільського інституту народної освіти в період репресій (20-ті роки xx ст.) 
15. Релігійно-просвітительська діяльність митрополита іларіона (івана огієнка) перших канадських років (1947-1953) 
16. Дух божого слова у біблійних афоризмах (на матеріалі святого письма у перекладі Івана Огієнка) 
17. «Та дороги розійшлися...» (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка) 
18. Життєдайний дух розвитку та утвердження української України 
19. Арго носіїв українського «незрячого» мандрівного епічного мистецтва: стан наукової розробки проблеми 
20. Функції форманта -ка в українських прізвищевих назвах XVI ст. (на матеріалах опису королівщин Руської землі) 
21. Синергетична основа епістолярного стилю як чинник формування національної ідентичності 
22. Модерний дискурс безособової поезії Т.С.Еліота 
23. Темпоральні словосполучення в діалектологічних студіях Івана Огієнка 
24. Сонячний поет Богдан-Ігор Антонич (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка) 
25. Погляди Івана Огієнка та його сподвижників щодо розвитку національної системи освіти 
26. Сакралізація матеріально-предметного простору в сучасній постмодерній літературі (на прикладі художньої прози Юлії Наварро) 
27. Світ взаємин Івана Огієнка і Андрія Чайковського (за матеріалами листування) 
28. Національна ідентичність — провідний імператив творчості юрія клена 
29. Проблеми національно-патріотичного виховання у творчій спадщині І. Огієнка (митрополита Іларіона) 
30. Духовні настанови митрополита Іларіона в контексті сучасності 
31. Образ священика в романі Ольги Кобилянської «апостол черні» 
32. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису 
33. Культурно-освітні передумови вивчення іноземних мов представниками національних меншин на волині (20-ті роки ХХ століття) 
34. «УКРАЇНСЬКА АНТИУКРАЇНСЬКА ШКОЛА»... В УКРАЇНІ 
35. Острогіана митрополита Іларіона 
36. Навчальний заклад імені Івана Огієнка: ідеологічні та технологічні чинники формування відповідного освітнього простору 
37. І.Огієнко: гуманітарні засади побудови незалежної української держави 
38. Момент істини: біблійна символіка як індикатор світоглядної еволюції І. Франка 
39. З епістолярної спадщини М.П. Годованця: грані Постколимського життя і творчості (до 115-ої річниці від дня народження) 
40. Достоєвський і Винниченко: до проблеми типологічних зв´язків 
41. Церковне питання в епістолярній спадщині Івана Огієнка 
42. Іван Григорович Сливка: подвижництво у творенні бібліотеки кам´янець-подільського державного українського університету 
43. Морально-психологічні та лірико-романтичні аспекти творчості Михайла Стельмаха: до проблеми історико-генетичних зв´язків 
44. Образ князів острозьких у творчості Герасима та Мелетія Смотрицьких 
45. Минуле України у творчості Ліни Костенко і Василя Симоненка 
46. Духовні настанови митрополита Іларіона в контексті сучасності 
47. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко): «... молюся за ревного будівничого церков божих і щедрого жертводавця на них...» Івана Мазепу (за сторінками «віри й культури», 1953-1967 рр.) 
48. Удосконалення системи мовної підготовки та мовного тестування курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів 
49. Поетична творчість Івана Огієнка 
50. Щиру молитву чужою мовою не вознесеш — кредо всього життя і діяльності Пилипа Морачевського 
51. Українська культура у вимірі православної концепції митрополита Іларіона 
52. Нереалізований потенціал: Іван Огієнко і розвиток сучасної школи, освіти та педагогіки 
53. Мова як чинник державотворення 
54. Апокрифічні легенди у фольклорній традиції подолян 
55. З життя домни Литвинчук-Огієнко та її роду 
56. Іван Огієнко — творець національної освіти в Україні, фундатор і ректор кам´янець-подільського державного українського університету 
57. Родинні зв´язки (про долю родичів Івана Огієнка) 
58. Стежинки моєї пам´яті. Спогади про вітки роду Огієнків 
59. Вклад у подолання стереотипів: Іван Огієнко і сучасне українське літературознавство 

««