Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародне приватне право

Міжнародне приватне право

Курс лекцій / К.: Атіка, 2009.- 215 c.

Підручник "Міжнародне приватне право" містить аналіз доктрин, законодавства та судвої практики різних держав і, насамперед України, стосовно регулювання цивілістичних правовідносин з "іноземним елементом".Проаналізовано колізійні норми, застосовані до вирішення питань, про правосуб"єктність фізичних та юридичних осіб, власності, зобов"язальних правовідносин, сімейного й трудового статусу особи, спадкування, деліктів. Суттєво змінено та доповнено розділ "Міжнародний цивільний процес".
Для cтудентів юридичних факультетів.наукових співробітників, викладачів, аспірантів, практичних працівників у сфері права.

Тема 1. Поняття та особливості сучасного міжнародного права 
1. Проблема визначення міжнародного права. Характерні риси міжнародно-правової системи в порівнянні з внутрішньодержавною системою права.  
2. Предмет та об’єкт правового регулювання. Функції міжнародного права 
3. Система сучасного міжнародного права, його галузі та інститути 
4. Взаємовплив міжнародного та внутрішньодержавного права 
5. Проблеми сучасного міжнародного права 
Тема 2. Джерела міжнародного права 
1. Види джерел міжнародного права 
2. Міжнародний договір як джерело міжнародного права 
3. Особливості регулювання міжнародних відносин міжнародними звичаями 
4. Рішення міжнародних органів та організацій 
5. Використання міжнародно-правової доктрини як джерела міжнародного права 
Тема 3. Принципи міжнародного права 
1. Поняття основних принципів міжнародного права та їх ознаки 
2. Функції основних принципів міжнародного права. Класифікація основних принципів міжнародного права 
3. Нормативно-правовий зміст основних принципів міжнародного права 
Тема 4. Суб’єкти міжнародного права 
1. Поняття та види суб’єктів міжнародного права. Зміст міжнародної правосуб’єктності 
2. Держава, як основний суб’єкт міжнародного права. Україна, як суб’єкт міжнародного права 
3. Правосуб’єктність вторинних суб’єктів міжнародного права 
4. Визнання суб’єктів міжнародного права 
5. Міжнародне правонаступництво держав 
Тема 5. Територія і міжнародне право 
1. Поняття і значення території у міжнародному праві. Види територій 
2. Юридична природа та склад державної території 
3. Поняття територіального верховенства та недоторканості державних кордонів 
4. Правовий режим державного кордону 
5. Правовий режим міжнародних рік 
Тема 6. Право міжнародних договорів 
1. Поняття і джерела права міжнародних договорів 
2. Види міжнародних договорів та їх сторони 
3. Процедура прийняття міжнародних договорів 
4. Дія договорів, їх застосування і тлумачення 
5. Недійсність, призупинення та припинення дії міжнародних договорів 
Тема 7. Мирне вирішення міжнародних спорів 
1. Поняття міжнародного спору та ситуації. Види міжнародних спорів 
2. Загальна характеристика мирних засобів вирішення міжнародних спорів 
Тема 8. Права людини і міжнародне право 
1. Природа прав людини та ґенеза їх правового закріплення 
2. Природність та невід’ємність прав людини. Класифікація прав людини 
3. Міжнародна система захисту прав людини 
4. Регіональна система захисту прав людини 
5. Захист прав національних, етнічних, релігійних і мовних меншин в міжнародному праві 
Тема 9. Відповідальність держав у міжнародному праві 
1. Поняття, суб’єкти, цілі і підстави міжнародно-правової відповідальності 
2. Ознаки міжнародно-правової відповідальності 
3. Види міжнародних правопорушень 
4. Обставини звільнення від міжнародно-правової відповідальності 
5. Види міжнародно-правової відповідальності 
Тема 10. Право зовнішніх зносин 
1. Поняття, джерела та система права зовнішніх зносин. Органи зовнішніх зносин 
2. Постійні дипломатичні представництва 
3. Дипломатичні привілеї та імунітети 
4. Поняття та особливості консульського права 
5. Дипломатичне право міжнародних організацій 
Тема 11. Право міжнародних організацій 
1. Поняття та класифікація міжнародних організацій 
2. Правосуб’єктність міжнародних організацій 
3. Система ООН 
4. Регіональні міжнародні організації 
Тема 12. Міжнародне морське право 
1. Поняття, предмет, принципи джерела міжнародного морського права 
2. Територіальне море. Ширина територіальних вод та методи її відрахування. Правовий режим територіальних вод. Правовий статус прилеглої зони 
3. Поняття, види та правовий режим внутрішніх морських вод. Внутрішні моря, затоки та бухти, морські порти. Правове становище іноземних торгівельних суден і військових кораблів у внутрішніх водах держави 
4. Правовий статус виключної економічної зони та континентального шельфу 
5. Відкрите море. Міжнародно-правовий режим відкритого моря. Принцип свободи відкритого моря та складові частини цього принципу. Правовий статус судна у відкритому морі, виключна юрисдикція державного прапора 

««