Безкоштовна бібліотека підручниківЕтика ділового спілкування
Гриценко Т.Б

Етика ділового спілкування

Навчальний посібник / К. : Центр учбової літератури, 2007.- 344 c.

У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв’язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника. Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями.

ПЕРЕДМОВА 
РОЗДІЛ 1. СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 
1.1. Поняття про спілкування 
1.2. Культура і спілкування 
1.3. Спілкування як комунікація 
1.4. Техніка спілкування 
1.5. Моделі та стилі спілкування 
1.6. Спілкування і діяльність 
1.7. Етичний бік спілкування 
РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ СПІЛКУВАННЯ 
2.1. Класифікація функцій спілкування 
2.2. Характеристика сторін спілкування 
2.3. Етичні установки 
РОЗДІЛ 3. НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 
3.1. Загальні відомості про невербальне спілкування 
3.2. Особистісний простір 
3.3. Сигнали очей  
3.4. Постава і поза 
3.5. Значення деяких жестів 
3.6. Метамова, або як читати між рядками 
РОЗДІЛ 4. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ФОРМИ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ 
4.1. Форми і види діловою спілкування та фактори впливу 
4.2. Рівні ділового спілкування 
4.3. Вимоги до учасників ділового спілкування 
4.4. Ділова бесіда 
4.4.1. Як проводити ділові бесіди 
4.4.2. Різновиди бесід 
4.4.3. Етапи бесід 
4.5. Ділова розмова по телефону 
4.5.1. Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення 
4.5.2. Чи знімати слухавку? 
4.5.3. Необхідно вирішити ділове питання 
4.5.4. Про правила етикету ділової телефонної розмови 
4.5.5. Мобільний телефон і ділові стосунки 
4.6. Ділові зустрічі 
4.7. Переговори 
4.7.1. Поняття про переговори. Три основи стратегії переговорів 
4.7.2. Підготовка до переговорів 
4.7.3. Стратегічні підходи до проведення переговорів 
4.7.4. Тактика і принципи переговорів 
4.7.5. Сприйняття партнера е процесі переговорів 
4.7.6. Як провести переговори 
4.8. Нарада  
4.9. Збори 
4.10. Дискусія  
4.11. Теле- и прес- конференція  
4.12. "Мозковий штурм" 
4.13. Публічні виступи 
4.14. Ділова доповідь 
РОЗДІЛ 5. МИСТЕЦТВО ПРАВИЛЬНО МИСЛИТИ І ГОВОРИТИ 
5.1. Уміння говорити 
5.2. Техніка мовлення 
5.3. Роль запитання в спілкуванні 
5.4. Засоби спілкування, суперечки  
5.5. Чітко писати — чітко мислити 
РОЗДІЛ 6. УМІННЯ СЛУХАТИ 
6.1. Слухання в процесі спілкування 
6.2. Слухання як активний процес 
6.3. Нерефлексивне слухання 
6.4. Рефлексивне слухання 
6.5. Як навчитися правильно слухати  
РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАТОР ЯК КЛЮЧОВА ФІГУРА ВИРОБНИЦТВА. СТИЛІ КЕРУВАННЯ 
7.1. Вимоги до сучасного керівника. 
7.2. Стилі управлінської діяльності 
7.3. Як ефективно використовувати робочий час 
РОЗДІЛ 8. ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ СТОСУНКИ З КОЛЕГАМИ, ПІДЛЕГЛИМИ, КЕРІВНИКАМИ 
8.1. Особливості управління та підприємництва 
8.2. Соціальні типи в діловому спілкуванні 
8.3. Принципи прийняття управлінських рішень 
8.4. Діловий протокол та організація ділових прийомів 
8.5. Як бути хорошим керівником 
8.6. Види критики підлеглих 
РОЗДІЛ 9. ВИРОБНИЧИЙ КОНФЛІКТ 
9.1. Дещо про природу конфліктів 
9.2. Моделі конфліктів 
9.3. Спілкування як суперечка  
РОЗДІЛ 10. ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ 
10.1. Проблема підбору кадрів 
10.2. Проблеми найму на роботу з позиції керівника фірми 
10.3. Методика співбесіди під час прийняття на роботу 
10.4. Зарубіжний досвід 
РОЗДІЛ 11. СЛУЖБОВИЙ ЕТИКЕТ. МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ЗАСАДИ 
11.1. Службовий етикет як сукупність правил поведінки людини 
11.2. Професійна етика. Норми професійних ділових відносин 
11.3. Авторитет особистості 
11.4. Особливості роботи керівника і норми його поведінки 
11.5. Мовленнєвий етикет 
11.6. Мовний етикет української науки 
РОЗДІЛ 12. ЩОДЕННИЙ ЕТИКЕТ 
12.1. Культура поведінки на вулиці, в магазині 
12.2. Правила поведінки у кав´ярні, їдальні, ресторані 
12.3. Як поводитися в транспорті 
12.4. На вернісажі, в картинній галереї 
12.5. У театрі, бібліотеці 
РОЗДІЛ 13. ДІЛОВИЙ ОДЯГ 
13.1. Дещо про одяг 
13.2. Діловий одяг для чоловіків 
13.3. Діловий одяг для жінок 
РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ 
14.1. Офіційна мова 
14.2. Основні управлінські культури: характерні риси та особливості 
14.3. Особливості спілкування з іноземцями 

««