Безкоштовна бібліотека підручниківОснови політології
Брегеда А. Ю.

Основи політології

Навчальний посібник / К.: КНЕУ, 2000.- 312 c.

У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відно­син, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Передмова
Розділ І. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства
1. Зміст і сутність політики та політичного життя в суспільстві
2. Політологія як наука, її категорії, закономірності та методи 16 
3. Функції політології як науки 28 
4. Політика як мистецтво 33 
Розділ ІІ. Політичні ідеї Стародавнього світу, Середніх віків і Відродження 37 
1. Фундаментальні політичні ідеї Нового Часу 37 
2. Еволюція політичної думки в епоху Середньовіччя та Відродження 41 
Розділ ІІІ. Політична думка Нового та Новітнього Часу47 
1. Фундаментальні політичні ідеї Нового Часу 47 
2. Політичні теорії ХХ століття 53 
Розділ ІV. Розвиток політичної думки в Україні 63 
1. Історична генеза політичних ідей з прадавніх часів до ХІХ століття 63 
2. Політичні концепції українських мислителів ХХ століття 70 
Розділ V. Сучасні ідейно-політичні течії 79 
1. Лібералізм та неолібералізм як політичні течії 79 
2. Консерватизм та неоконсерватизм як доктрини захисту традицій та одвічних цінностей 82 
3. Соціалістичні політичні концепції 86 
4. Правий та лівий екстремізм: сучасна ідеологія і політика 96 
5. Політико-релігійні концепції суспільного розвитку 100 
Розділ VI. Політична влада 102 
1. Влада як явище суспільно-політичного життя 102 
2. Механізми здійснення та поділ влади в суспільстві108 
3. Проблеми формування й функціонування влади в Україні 111 
Розділ VII. Політична система суспільства 118 
1. Сутність та структура політичної системи118 
2. Держава в політичній системі суспільства 125 
3. Роль та місце політичних партій та громадсько-політичних об’єднань у політичній системі 133 
4. Політичні партії та суспільно-політичні об’єднання в Україні140 
Розділ VIII. Громадянське суспільство 147 
1. Громадянське суспільство як передумова створення демократичної політичної системи147 
2. Становлення громадянського суспільства в Україні 152 
Розділ IХ. Економічна політика 156 
1. Економічна політика держави та необхідність переходу до ринкових відносин у суспільстві 156 
2. Проблеми економічної політики України на сучасному етапі 162 
Розділ X. Соціальна політика 173 
1. Сутність соціальної політики та її структура 173 
2. Пріоритетні напрямки здійснення соціальної політики в Україні 181 
Розділ XІ. Політика та етнонаціональні відносини 191 
1. Роль та місце націй і етнонаціональних відносин у політичному житті 191 
2. Зміст та сутність національної політики в житті суспільства 198 
Розділ ХІІ. Політична культура 207 
1. Сутність та структура політичної культури207 
2. Історичні типи політичної культури та її основні функції 217 
Розділ ХІІІ. Особистість і політика 226 
1. Людина в системі соціально-політичних відносин 226 
2. Політична соціалізація особи та її особливості в України 237 
Розділ ХІV. Політичні еліти та політичне лідерство 246 
1. Еліти в політиці: поняття та еволюція теорії246 
2. Сутність і типологія політичних лідерів 251 
3. Відродження демократичних інститутів лідерства в Україні 262 
Розділ ХV. Світовий політичний процес 268 
1. Світове співтовариство та основні тенденції його розвитку 268 
2. Глобальні проблеми розвитку людства та сучасне політичне мислення 278 
3. Роль та місце України в сучасному світі 283 
Розділ ХVI. Практична політологія 288 
1. Політична діяльність 288 
2. Політичний менеджмент 291 
3. Політичний маркетинг 295 
Література300 

««